1290 Infinity II HDR-DAD

Detektor DAD o wysokim zakresie dynamicznym poszerza możliwości detekcji UV z 30x szerszym zakresem liniowym UV. Dzięki połączeniu sygnałów z dwóch detektorów z matrycą diodową o różnych długościach ścieżki celek przepływowych Max-Light, detektor DAD ten umożliwia wykrywanie i analizę ilościową wszystkich składników badanej próbki w trakcie jednego działania, co czyni to rozwiązanie idealnym dla analiz mieszanin o różnych stężeniach składników.

Cechy kluczowe

  • Zmniejszony czas uzyskiwania wyników i zwiększona produktywność.  Przy trzydziestokrotnie szerszym zakresie liniowym UV, użytkownik może być pewien, że odpowiedź detektora zmieści się w zakresie kalibracji. Nie jest wymagana ponowna analiza, kalibracja, ani dodatkowe etapy przygotowania próbki.
  • Uzyskaj do 30x wyższą czułość  dla jednoczesnych analiz i określania ilościowego głównych związków 
    i zanieczyszczeń. Uzyskaj większą pewność zautomatyzowanej integracji pików i osiągnij wyższą precyzję dla elementów śladowych.
  • Wyższa rozdzielczość i szybkość.  Rozszerzony zakres, łączący wysokie ciśnienie do 1300 bar (1290 Infinity II LC) lub 600 bar (1260 Infinity LC) i wysokie tempa przepływu analitycznego do 5 ml/min, umożliwia uzyskanie maksymalnej wydajności chromatograficznej.
  • Elektroniczny kontroler temperatury (ETC) drugiej generacji zapewnia maksymalną stabilność linii tła 
    i odpowiednią czułość przy zmiennej temperaturze i wilgotności otoczenia.
  • Technologia identyfikacji częstotliwości radiowej (RFID) dla celek przepływowych i lamp zapewnia nowy poziom bezpieczeństwa oraz identyfikacji danych.
  • Zwiększ wydajność posiadanego LC Serii 1200 Infinity. Połącz go z 1290 Infinity II DAD, aby uzyskać 30x szerszy zakres liniowy UV.

Zastosowania

Szukaj w serwisie
Polityka cookies