Sprzęt laboratoryjny Stuart, Jenway, Elektrothermal, Techne, PCRmax

Prezentujemy Państwu produkty najwyższej jakości:

StuartJenwayElektrothermalTechnePCRmax
 • Bloki grzewcze
 • Wirówki
 • Liczniki kolonii
 •  Urządzenia flokulacyjne
 • Płaszcze grzejne
 • Homogenizatory
 • Mieszadła z grzaniem
 • Płyty grzejne
 •  Inkubatory (również z wytrząsaniem)
 • Pipety
 • Mieszadła
 • Chłodziarki
 • Wyparki obrotowe
 • Rotatory
 • Wytrząsarki
 • Vortex’y
 • Łaźnie wodne
 • Kolorymetry
 • Mierniki przewodności
 • Miernik tlenu rozpuszczonego
 • Fotometry płomieniowe
 • Fluorometry
 • pH-metry
 • Spektrofotometry
 • Płaszcze grzejne
 • Aparat Kjeldahla
 • Taśmy grzejne
 • Aparaty do oznaczania temperatury topnienia
 • Produkty histologiczne
 • Mieszadła
 • Urządzenia grzewcze i chłodzące
 • Mieszadła biologiczne
 • Bloki grzewcze do koncentratorów próbek
 • Inkubatory do hybrydyzacji
 • Koncentratory próbek
 • Urządzenia do chłodzenia próbek
 • Łaźnie wodne z terrmoregulacją
 • Termocyklery
 • Real-Time PCR
 • Odczynniki do Real-Time PCR

 

Szukaj w serwisie
Polityka cookies