Sievers 500 RL

Analizator Sievers TOC jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania poziomu TOC w wodach faramceutycznych WFI, UPW, PW. Posiada szereg zalet, takich jak: szeroki zakres pomiarowy, faramkopealny pomiar przewodniości oraz wbudowany port do pomiaru pojedynczych próbek, co umozliwia automatyczne wykonywanie testów przydatności a także kalibracji i walidacji urządzenia

Cechy kluczowe

 • Zakres pomiarowy: 0,03 - 2500 ppb
 • Oznaczanie TOC opatentowana metodą konduktometrii membranowej
 • Farmakopealny pomiar przewodności
 • Pomiar TOC w wodzie o przewodności do 25 µS/cm
 • Pomiar online farmaceutycznych wód oczyszczonych WFI, UPW, PW
 • Gwarancja stabilności kalibracji: 12 miesięcy
 • Utlenianie promieniowaniem UV
 • Analizator nie używa odczynników chemicznych ani gazów
 • port do pomiaru pojedynczych próbek (opcja)
 • Pełna walidacja IQ/OQ/PQoraz oprogramowanie zgodne z 21CFR Part11
 • Niskie koszty ekspolatacji

 

 

 

 

 

Szukaj w serwisie
Polityka cookies