Zestawy Haloplex HS

Rozwiązanie Haloplex HS jest idealne dla użytkowników zainteresowanych małymi panelami (do ok 500 tys. nukleotydów) oraz wymagają wysokiej czułości zestawów pozwalającej na wykrycie allelu o niskiej frekwencji. Zestawy Haloplex HS wprowadzają do biblioteki dodatkowy molekularny barkod (składający się z 10 nukleotydów), który może pomóc zidentyfikować fałszywie pozytywne warianty (powstałe np. wskutek błędu polimerazy czy sekwencjonowania).

W odróżnieniu od innych metod amplikonowych Haloplex HS ma do 8 różnych amplikonów, które hybrydyzują do sekwencji docelowej. Dzięki temu nie ma ryzyka braku hybrydyzacji w przypadku wystąpienia mutacji w miejscu wiązania startera.

Za pomocą programu SureDesign, który jest dostępny on line każdy może zaprojektować swój własny panel na życzenie. Wystarczy podać listę genów lub lokalizacji chromosomowych, które mają być sekwencjonowane. Dla Państwa wygody możliwe jest bezpłatne zlecenie zaprojektowania panelu na życzenie. Cena zestawu na życzenie jest porównywalna z ceną zestawów katalogowych. Dzięki stosowaniu paneli na życzenie każde laboratorium może zaoszczędzić środki finansowe, gdyż nie sekwencjonuje nieistotnych fragmentów DNA oraz poświęca mniej czasu na analizę wyników. Jednocześnie taki panel może być zawsze modyfikowany wraz ze zmieniającą się wiedzą.

Szukaj w serwisie
Polityka cookies