Rozwiązania Altium International do badań koronawirusa SARS-CoV-2

 • Rozwiązanie 10x Genomics do identyfikacji mechanizmów odpowiedzi immunologicznej na wirusa 
  • Badanie fenotypów komórek
  • Analiza specyficzności antygenowej komórek
  • Ocena epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję genów
  • Badanie interakcji gospodarz-patogen

   Więcej informacji
    
 • Dedykowane rozwiązania firmy Agilent 
 • Zestawy testów firmy AmoyDx - Komplet materiałów niezbędnych do izolacji RNA wirusa i identyfikacji SARS-Cov-2 - wykrywanie genów: Orf1ab oraz N metodą OneStep qRT-PCR
 • Testy serologiczne do wykrywania przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2 we krwi produkcji firmy LumiQuick
 • System Real Time PCR AriaMx i Aria Dx umożliwiający korzystanie z powszechnie dostępnych testów diagnostycznych oraz zestawów do OneStep RT-PCR serii Brilliant III
 • Specjalnie zaprojektowany panel SureSelect do sekwencjonowania genomu wirusa:
  • Zaprojektowany na podstawie 813 pełnych genomów (aktualizacja Marzec 2020 GISAID) zawierających 180 sekwencji SARS-CoV-2.
  • Protokół dostępny jest tutaj
  • Możliwość multipleskowania 24 próbek na jeden cykl pracy sekwenatora MiSeq
 • Stacje pipetujące umożliwiające:
  • Izolację kwasów nukleinowych,
  • Przygotowanie reakcji PCR, qRT-PCR, NGS, ELISA
    
 • Stacja pipetująca Magnis Dx dedykowana do przygotowania bibliotek NGS
   
 • System Bravo AssayMap umożliwiający automatyczną immunoprecypitację, oczyszczanie przeciwciał
   
 • Wyposażenie laboratoryjne i zestawy odczynników firmy Cole Palmer
Szukaj w serwisie
Polityka cookies