Spis publikacji

 1. Magdalena Śliwka-Kaszyńska, Kamila Łępicka, Marek Ślebioda, Chromatographic behavior of a new hybrid type RP material containing silica bonded 1,3-alternate 25,27-bis-[cyanopropyloxy]- 26,28-bis-[3- ropyloxy]-calix[4]arene, J. Sep. Sci. 33 (2010), 2956–2964, DOI 10.1002/jssc.201000263.
 2. Magdalena Śliwka-Kaszyńka, Grzegorz Gorczyca, Marek Ślebioda, Characterization of 1,3-alternate calix[4]arene-silica bonded stationary phases and their comparison to selected commercial columns by using principal component analysis, J. Chromatogr. A 1217 (2010) 329–336, DOI 10.1016/j.chroma.2009.11.052.
 3. Żaneta Bargańska, Marek Ślebioda, Jacek Namieśnik, Determination of antibiotic residues in honey, TrAC 30 (2011), 1035-1041, DOI 10.1016/j.trac.2011.02.014.
 4. Żaneta Bargańska, Marek Ślebioda, Jacek Namieśnik, Pesticide residues levels in honey from apiaries located of Northern Poland, Food Control 31 (2013) 196-201, DOI 10.1016/j.foodcont.2012.09.049.
 5. Magdalena Gozdowska, Marek Ślebioda, Ewa Kulczykowska, Neuropeptides isotocin and arginine vasotocin in urophysis of three fish species, Fish Physiol. Biochem. 39(2013), 863–869, DOI 10.1007/s10695-012-9746-6.
 6. Magdalena Śliwka-Kaszyńska, Marek Ślebioda, Polycyclic aromatic hydrocarbons as test probes to investigate the retention behavior of 1,3-alternate calix[4]arene silica-bonded stationary phases, J. Sep. Sci. 37 (2014), 543–550, DOI 10.1002/jssc.201301038.
 7. Anna Gumieniczek, Anna Berecka, Rafał Pietraś, Marek Ślebioda, Stress degradation study of two oral antidiabetics, gliclazide and glipizide, and chemical analysis by LC and LC/MS methods, Centr. Eur. J. Chem. 12 (2014), 80-89, DOI 10.2478/s11532-013-0355-8.
 8. Maciej W. Kujawskia, Żaneta Bargańska, Katarzyna Marciniak, Ewa Miedzianowska, Jan K. Kujawski, Marek Ślebioda, Jacek Namieśnik, Determining pesticide contamination in honey by LC-ESI-MS/MS - Comparison of pesticide recoveries of two liquideliquid extraction based approaches, Food Sci. Technol. 56 (2014), 517-523, DOI 10.1016/j.lwt.2013.11.024.
 9. Olga Otłowska, Marek Ślebioda, Mirosław Wachowiakc, Magdalena Śliwka-Kaszyńska, Identification and characterization of the Indian Yellow dyestuff and its degradation products in historical oil paint tube by liquid chromatography mass spectrometry, RSC Adv. 5 (2015), 48786–48792, DOI 10.1039/c5ra06781b.
 10. Ewa Kulczykowska, Sónia C. Cardoso, Magdalena Gozdowska, Gonçalo I. André, José R. Paula, Marek Ślebioda, Rui F. Oliveira, Marta C. Soares, Brain levels of nonapeptides in four labrid fish species with different levels of mutualistic behavior, Gen. Compar. Endocrinology 222 (2015), 99–105, DOI 10.1016/j.ygcen.2015.06.005.
 11. Żaneta Bargańska, Marek Ślebioda, Jacek Namieśnik, Honey bees and their products - bioindicators of environmental contamination, Crit. Rev. Environ. Sci. Technol.46 (2016), 235-248, DOI 10.1080/10643389.2015.1078220.
 12. Olga Otłowska, Marek Ślebioda, Mirosław Wachowiak, Magdalena Śliwka-Kaszyńska, A multi-analytical approach to the characterization of natural organic dyestuffs and inorganic substrates present in the 19th-century artistic oil paints manufactured by a French art materials supplier Richard Ainès, Anal. Methods 9 (2017), 94-102, DOI 10.1039/C6AY02959K.
 13. Olga Otłowska, Marek Ślebioda, Agata Kot-Wasik, Jakub Karczewski, Magdalena Śliwka-Kaszyńska, Chromatographic and Spectroscopic Identification and Recognition of Natural Dyes, Uncommon Dyestuff Components, and Mordants: Case Study of a 16th Century Carpet with Chintamani Motifs, Molecules 23 (2018), 339-353, DOI 10.3390/molecules23020339.

 

Doniesienia naukowe powstałe we współpracy z laboratorium Perlan Technnologies

 1. L. Konieczna, M. Pyszka, M. Okońska, M. Niedźwiecki, T. Bączek, Bioanalysis of underivatized amino acids in non-invasive exhaled breath condensate samples using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry, J. Chromatogr. A, 2018; vol. 1542, s. 72-81.
  www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29477235
 2. L. Konieczna, A. Roszkowska, T. Stachowicz-Stencel, A. Synakiewicz, T. Bączek, Bioanalysis of a panel of neurotransmitters and their metabolites in plasma samples obtained from pediatric patients with neuroblastoma and Wilms' tumor, J. Chromatogr. B, 2017; 1074-1075, s. 99-110.
  www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29351866

 

Postery:

„Ocena poziomu aminokwasów w kondensatach wydychanego powietrza u dzieci z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego i cukrzycą typu 1 w porównaniu z grupą kontrolną przy użyciu spektrometrii mas” II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia”, Poznań, 19-20.10.2017.

„Breath analysis of amino acids as alternative diagnosis approach for children with acute lymphoblastic leukemia and diabetes” ITP. 2017: 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques, Sopot/Gdańsk, Poland, 10-13 September 2017; PKChrom 2017: XI Polska Konferencja Chromatograficzna, Sopot/Gdańsk, 10-13.09.2017.

„Assessment of biogenic amines in plasma samples in patients with cardiovascular diseases proceeded by novel microextraction techniques” ITP. 2017: 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques, Sopot/Gdańsk, Poland, 10-13 September 2017; PKChrom 2017: XI Polska Konferencja Chromatograficzna, Sopot/Gdańsk, 10-13.09.2017.

„Ocena profili amin biogennych w osoczu u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przy zastosowaniu różnych technik mikroekstrakcji” II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia”, Poznań, 19-20.10.2017.

Szukaj w serwisie
Polityka cookies