Swift Biosciences

Swift Bioscience tworzy technologie wykorzystywane w badaniach genomicznych, translacyjnych i klinicznych. Rozwiązania oferowane przez Swift Bioscience przekraczają granice i rozszerzają zastosowania sekwencjonowania nowej generacji (NGS) oraz reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Firma posiada szereg opatentowanych rozwiązań w dziedzinie w dziedzinie ligacji, amplifikacji, oczyszczania i naprawy DNA. Korzystając z autorskiej technologii, Swift opracował zestawy bibliotek do sekwencjonowania DNA, które mogą być używane do analiz z dwuniciowym DNA, jednoniciowym DNA i DNA poddanym deaminacji siarczanowej. Te zestawy umożliwiają konstruowanie bibliotek z trudnych w użyciu i szczególnie ograniczających próbek, takich jak FFPE (próbki utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie) i cfDNA (wolny, pozakomórkowy DNA).

Oferowana przez Swift Biosciences technika jest niezależna od platformy i ma zastosowanie na trzech głównych platformach NGS: Illumina, Ion Torrent i Pacific Biosciences. Swift Bioscience opracował unikalne metody, które umożliwiają konstruowanie ukierunkowanych bibliotek sekwencjonowania DNA w jednej probówce, z niewielkich ilości DNA o czasie krótszym niż 2 godziny. Ta technologia amplifikacji umożliwia projektowanie nakładających się amplikonów oraz zapewnia pełne pokrycie genów. Oferowana technika amplifikacji została opracowana do użytku z fragmentowanym DNA izolowanym z próbek, takich jak FFPE i cfDNA.

Preekem Scientific Instruments Co.,Ltd

Firma Preekem Scientific  powstała w 2000 i rozpoczęła swoją działalność od mineralizacji mikrofalowej. Pierwszy mineralizator WX-2000 powstał w 2001r. Wraz z koncepcją innowacyjności, Preekem nieustannie rozwijał techniki mikrofalowe takie jak synteza i ekstrakcja. Z uwagi na rosnące zainteresowanie również w zakresie próbek organicznych, Preekem wzbogacał linię produktów o automatyczny system SPE i odparowania. W 2017 roku, Preekem wprowadził innowacyjny i przełomowy w pełni zautomatyzowany system trawienia mikrofalowego PREPS. PREPS. W tempie rosnącej reputacji, stabilizacji i jakości, Preekem zdobył coraz większą uwagę od klientów na rynku.

Użytkownikami aparatury Preekem są globalne laboratoria świadczące usługi analityczne, takie jak SGS, TÜV SÜD, Eurofins, a także laboratorium aplikacyjne Agilent. Firma dynamicznie rozszerza działalność na obszarze Stanów Zjednoczonych, Republiki Korei, Niemiec, Australii, Włoch, a teraz i Polski.

Teledyne CETAC Technologies

Produkty i usługi Teledyne CETAC są wykorzystywane w każdej branży, w której wymagane jest szybkie i dokładne określanie poziomów śladowych pierwiastków.

 

Produkty i usługi Teledyne CETAC obejmują:

 

 

Agilent Technologies

Amerykańska firma, która powstała w 1999 roku poprzez wydzielenie z firmy Hewlett-Packard. Jest liderem w zakresie analizy chemicznej, nauk przyrodniczych i diagnostyki. Zaopatruje laboratoria w instrumenty analityczne, akcesoria chromatograficzne oraz usługi serwisowe na całym świecie. Stanowi także źródło materiałów i aplikacji, które znacznie usprawniają pracę w laboratoriach.

Multiplicom

Multiplicom został częścią Agilent w 2017 roku. Multiplicom dostarcza zwalidowane i gotowe do użycia testy do oceny jakości DNA oraz do ukierunkowania sekwencjonowania NGS. W ofercie Multiplicom znajdują się zestawy do diagnostyki chorób genetycznych oraz do diagnostyki prenatalnej. Multiplicom oferuje również dedykowane oprogramowanie do analizy i interpretacji wyników NGS.

10x Genomics

10x Genomics dostarcza innowacyjne narzędzia pomagające zrozumieć skomplikowane procesy zachodzące w komórkach. Dzięki połączeniu rozwiązań z zakresu mikroprzepływów, chemii i bioinformatyki system Chromium umożliwia naukowcom na pełne zrozumienie fundamentów biologii na niespotykaną do tej pory skalę. System Chromium został uznany przez The Scientist za jeden z najbardziej innowacyjnych produktów w 2017 roku.

Szukaj w serwisie