ICP-MS - spektroskopia atomowa

Analiza wielopierwiastkowa bez kompromisów

Wiodące na rynku systemy ICP-MS firmy Agilent zapewniają elastyczne i niezawodne rozwiązania w analizie wielopierwiastkowej.

Systemy Agilent ICP-MS wykorzystują innowacyjną technologię, aby zapewnić doskonałą czułość, dokładność, łatwość użytkowania i wydajność. Nasze kwadrupolowe spektrometry serii 7850 ICP-MS i 7900 ICP-MS oferują najwyższą tolerancję matrycy, najszerszy zakres dynamiczny i najbardziej skuteczne usuwanie interferencji dla pierwiastków śladowych w większości typowych zastosowań.

Tandemowy spektrometr ICP-MS/MS (ICP-QQQ) - Triple Quadrupole 8900 ICP-MS dodaje możliwość prowadzenia kontrolowanych reakcji. Przekracza tym samym możliwości tradycyjnych systemów ICP-MS z analizatorem typu pojedynczego kwadrupola oraz wysokorozdzielczych sektorowych ICP-MS.

Zastosowania:

  • Jednoczesna analiza wielopierwiastkowa w różnych matrycach

  • Analiza próbek środowiskowych, gleby, wód powierzchniowych

  • Oznaczenia pierwiastków w wodzie pitnej, żywności, paszach i suplementach diety

  • Badania pierwiastkowe w produktach "non-food" (opakowania, zabawki, materiały, tekstylia, badania migracji)

  • Możliwość bezpośredniej analizy w próbkach organicznych

  • Oznaczanie metali w paliwach, olejach, chemikaliach, badanie czystości odczynników

  • Analiza pierwiastkowa w produktach leczniczych, substancjach aktywnych, surowcach, według wytycznej Q3D

  • Analiza specjacyjna w połączeniu z technikami separacyjnymi

  • Analiza w materiale biologicznym, płynach ustrojowych, metalomika

  • Oznaczanie nanocząstek

Szukaj w serwisie