Ultivo LC/MS

Tandemowy analizator typu potrójny kwadrupol Ultivo LC/MS

Tandemowy analizator typu potrójny kwadrupol Ultivo LC/MS jest najnowszym spektrometrem mas firmy Agilent Technologies. W spektrometrze wykorzystano trzy nowe innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne - Triad Technologies Tt. Wirowa cela kolizyjna (ang. Vortex Collision Cell) umożliwia dużą szybkość skanowania i zapewnia wysoką przepustowość oznaczeń. Cyklonowa transmisja jonów (ang. Cyclone Ion Guide) zapewnia zwiększenie liczby jonów docierajacych do detektora. Osłona próżni (ang. VacShield) umożliwia pracownikom laboratorium szybką i łatwą bieżącą konserwację spektrometru mas, bez konieczności jego zapowietrzania. Ultivo LC/MS dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom zapewnia czułość oznaczeń, odporność metod, niezawodność i wydajność wymagane przez laboratoria wykonujące dziesiątki/setki analiz w ciągu doby. Oprogramowanie "Quant My Way" zostało zoptymalizowane dla potrzeb analiz celowanych. Zawiera ono również  system diagnostyczny, który ostrzega użytkownika o potrzebie interwencji oraz wskazuje bezpośrednio element spektrometru mas wymagający jego uwagi. Utivo jest pierwszym spektrometrem mas, którego wymiary są tak małe (mniejsze o 70% od innych analizatorów typu potrójny kwadrupol), że instaluje się go jako dolny moduł chomatografu cieczowego. Powierzchnia zajmowana przez Ultivo LC/MS jest tak mała, że można trzykrotnie zwiększyć liczbę potrójnych kwadrupoli w laboratorium bez konieczności zwiększania powierzchni laboratorium.

Cechy kluczowe

  • Dzięki zastosowaniu osłony próżni (ang. VacShield) czas przestoju spektrometru zwiazany z bieżacą obsługą i konserwacją urządzenia  jest zminimalizowany, co zwiększa wydajność laboratorium; nie jest konieczne usuwanie próżni całego spektrometru w celu rutynowej wymiany lub czyszczenia kapilary.
  • Cyklonowa transmisja jonów (ang. Cyclone Ion Guide) powoduje kompresję strumienia jonów, dzięki czemu uzyskuje się wyższą efektywnośc transmisji jonów i lepszą jakość wyników.
  • Nowa wirowa cela kolizyjna (ang. Vortex Collision Cell) zapewnia efektywną fragmentację jonów, lepsze ogniskowanie i transmisję jonów, szybkie usuwanie jonów, a tym samym umożliwia większą liczbę MRM na sekundę, brak jonów z poprzednich przejść MRM (zerowy tzw. crasstalk) i w efekcie większą pewność wyników.
  • Najmniejsza powierzchnia podstawy spośród wszystkich dostęponych na rynku LC/TQ o zbliżonych parametrach pracy umożliwia zmniejszenie kosztów operacyjnych laboratorium i szybsze zwrot kosztów inwestycji.
  • Powtarzalne i niezawodne wyniki oznaczeń w złożonych matrycach próbki, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  • Intuicyjne oprogramowanie  - “Quant My Way” dostosowane do procedury analitycznej klienta minimalizuje wystąpienie potencjalnych błędów i zapewnia otrzymanie poprawnego wyniku za pierwszym razem.
  • Inteligentny sysem diagnostyczny zapewnia optymalny czas pracy i przyczynia się do redukcji kosztów utrzymania.
  • Wykryj, potwierdź i oznacz ilość, tryb pracy - wyzwalane MRM (ang. trigerred MRM, tMRM) łaczą szybkie i czułe oznaczenie ilosciowe MRM z pozyskaniem widma fragmentacyjnego związku w celu jego detekcji i potwierdzenia tożsamości (identyfikacji).
  • Tandemowy analizator typu potrójny kwadrupol Ultivo zapewnia niespotykaną produktywnośc i wysoką wydajność w połączeniu z wiodącymi na rynku systemami LC Agilent.
Szukaj w serwisie
Polityka cookies