7697A Podajnik próbek z fazy nadpowierzchniowej

Dozownik próbek z fazy nadpowierzchniowej 7697A jest oparty na architekturze Agilent 7890 GC i automatycznego podajnika próbek ciekłych 7693A. Wyposażony jest w inercyjną ścieżkę próbki, zapewniającą doskonałą wydajność chromatograficzną bez degradacji lub utraty analitów, posiada cechy zwiększające produktywność i oferuje sprawdzoną technologię próbkowania, gwarantującą integralność każdego dozowania.

Automatyczna kontrola szczelności gwarantuje szczelność każdej fiolki przed analizą bez utraty precyzji lub czułości. Wodór może być bezpiecznie stosowany jako alternatywny gaz nośny. Późno dostarczane istotne próbki można uwzględnić w pozycjach próbek priorytetowych. Kompensacja ciśnienia barometrycznego zapewnia wysoce precyzyjne i spójne wyniki w różnych laboratoriach

Specyfikacja

Kontrola urządzenia

Klawiatura manualna

CDS

 

 

Integracja z GC Intelligence

Nie

 

Tryb pracy

Ekstrakcja pojedyncza

Tryb przygotowania metody

Wielokrotna ekstrakcja fazy nadpowierzchniowej (MHE)

 

Wielokrotne stężenie fazy nadpowierzchniowej (MHC)

Pojemność pieca

12 fiolek

 

Powtarzalność powierzchni piku

<1.5% RSD

 

<1% RSD z tacą

 

 

Liczba próbek

12 fiolek (111 z tacą)

 

Fiolki próbek

10 ml

 

20 ml

 

22 ml

 

Metoda próbkowania

Zawór i pętla z EPC

 

Inercyjna ścieżka przepływu

 

Kontrola termiczna (linia transferowa)

Wyłączona

35 °C do 250 °C

Temperatura otoczenia +5 °C do 300 °C z tacą

Kontrola termiczna (zawór i pętla)

Wyłączona

35 °C do 210 °C

Temperatura otoczenia +5 °C do 300 °C z tacą

Kontrola termiczna (piec)

Wyłączona

35 °C do 210 °C

Temperatura otoczenia +5 °C do 300 °C z tacą

Kontrola czasowa

0 to 999,99 min we wzroście co 0,01 min

 

Kontrola szczelności fiolki

Tak

 

Sposób działania

Analizuj dosłownie wszystkie macierze próbek

Technika fazy nadpowierzchniowej pozwala na wprowadzanie do chromatografu gazowego (GC) lotnych składników próbki. Macierz zazwyczaj nie podlega bezpośredniemu dozowaniu do systemu GC. Przykładami są ciecze i ciała stałe takie jak olejki, krew, gleba, polimery, a nawet elementy elektroniczne. Próbka jest umieszczana w uszczelnionej fiolce, pozostawiając nad macierzą wystarczająco miejsca, aby składniki o niskiej temperaturze wrzenia przeszły do fazy gazowej (nadpowierzchniowej), aż osiągnięta zostanie równowaga. Lotne anality są następnie przekazywane do GC w celu analizy.

Pojedyncze dozowanie a MHE i MHC

Typowa technologia fazy nadpowierzchniowej obejmuje pojedyncze dozowanie z każdej fiolki, lecz kiedy obecne są macierze powodujące interferencję lub nie można przeprowadzić kalibracji wzorca z macierzą o takim samym składzie, analiza ilościowa może być niedokładna. W trakcie wielokrotnej ekstrakcji fazy nadpowierzchniowej (MHE) ciśnienie próbki jest zwiększane, a próbka z fazy nadpowierzchniowej jest analizowana w GC. Proces ten powtarzany jest wiele razy, aby uzyskać zestaw danych. Wielokrotne stężenie fazy nadpowierzchniowej (MHC) jest podobne do MHE, lecz wiele próbek jest zatężanych we wlocie GC z użyciem pułapki kriogenicznej przed przeprowadzeniem analizy GC.

Nakładanie próbek

Dostępne w dozownikach fazy nadpowierzchniowej 7697A ze 111 fiolkami i 8697, nakładanie próbek zwiększa przepustowość, pozwalając na jednoczesne ogrzewanie i wytrząsanie do 12 fiolek. Przetwarzanie kolejnej próbki może rozpocząć się podczas analizy próbki bieżącej. Użytkownicy mogą rozpocząć nakładanie tuż po rozpoczęciu poprzedniego dozowania lub w określonym czasie przed lub po zakończeniu działania GC. Funkcja ta pozwala skrócić całkowity czas działania aż o 60% w porównaniu z analizą bez nakładania próbek.

Zastosowania

Testy środowiskowe

Laboratoria środowiskowe analizują wiele różnych związków w zróżnicowanych macierzach, z których wiele nie nadaje się do bezpośredniego dozowania do chromatografu gazowego. Próbkowanie fazy nadpowierzchniowej jest idealnym sposobem wprowadzania lotnych związków obecnych w wodzie, glebie, a nawet elementach elektronicznych do CG, aby uzyskać czułe i dokładne wyniki spełniające wymagania normatywne.

Analiza pozostałości rozpuszczalników

Rozpuszczalniki są używane w procesach produkcyjnych w przemysłach farmaceutycznym i konopnym. Śladowe ilości tych związków chemicznych mogą być obecne w produkcie końcowym, a niektóre z nich mogą być szkodliwe dla ludzi nawet w niskich stężeniach. Próbkowanie fazy nadpowierzchniowej z GC lub GC/MS pomaga zapewnić, że ilości rozpuszczalników Klasy 1, Klasy 2 i Klasy 3 w lekach dostępnych na receptę oraz produktach konopnych znajdują się poniżej limitów określonych w USP <467> i ICH Q3C.

Testy ilości alkoholu we krwi

Jednym z najpowszechniejszych zastosowań chromatografii gazowej fazy nadpowierzchniowej jest określanie zawartości etanolu we krwi. Ponieważ wyniki takich testów często przedstawiane są w procesach sądowych, krytyczne jest uzyskanie dokładnych i możliwych do obronnych danych. Agilent oferuje analizatory oparte na systemach 8890 i Intuvo GC, które spełniają wymagania analiz i przedstawiania zawartości alkoholu we krwi (ABC).

Cechy kluczowe

 • Konfiguracja dozownika próbek z fazy nadpowierzchniowej o pojemności 12 fiolek jest doskonała dla laboratoriów akademickich i laboratoriów analizujących niewielkie liczby próbek.
 • Standardowa konfiguracja tacy 111 z trzema próbkami priorytetowymi.
 • Tace mogą być wymieniane w trakcie sekwencji, aby zwiększyć pojemność próbek.
 • Stosowanie wodoru jako gazu nośnego oraz tryby uśpienia/wybudzania oszczędzają cenne zasoby laboratoryjne.
 • Kontrola za pośrednictwem oprogramowania Agilent OpenLab CDS i Agilent MassHunter.
 • Inne oprogramowanie kontrolne z programami Waters Empower™ 2 i Waters Empower™ 3.
 • Niezależna kontrola ciśnienia próbki oraz ciśnienia czołowego kolumny zapewnia zwiększoną precyzję, zapobiegając powstawaniu ciśnienia wstecznego w trakcie transferu próbki.
 • Automatyczna kontrola szczelności fiolki w trakcie każdego zwiększania ciśnienia w fiolce – bez czasochłonnej kalibracji – aby zapewnić poprawne zamknięcie każdej próbki.
 • Czytnik kodów paskowych próbek z możliwością transferu danych umożliwia śledzenie próbek przed ich wprowadzeniem do pieca.
 • Wielokrotne stężenie fazy nadpowierzchniowej (MHC) do 100 ekstrakcji dla każdego startu GC pozwala na bardziej kompletne pobieranie próbek oraz zwiększa czułość.
 • Wielokrotne ekstrakcje fazy nadpowierzchniowej (MHE), do 100 ekstrakcji na fiolkę.
 • Wsparcie dla fiolek 10-mL, 20-mL lub 22-mL bez adaptera.
 • Oprogramowanie do przygotowywania metod przenosi metody z dowolnego systemu fazy nadpowierzchniowej lub szybko tworzy metodę od zera na podstawie tylko kilku znanych parametrów.
 • Uwolnienie ciśnienia próbek przed powrotem do tacy.
 • Akcesoryjny interfejs linii transferowej umożliwia podłączenie dozownika próbek fazy nadpowierzchniowej i ALS do tego samego wlotu GC.

Zastosowania

Szukaj w serwisie
Polityka cookies