6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF

System Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF został zaprojektowany do obsługi wielu przepływów pracy charakterystyki biofarmaceutyków. Jeżeli chcesz uzyskać jak najwięcej informacji na poziomie nienaruszonych białek, automatycznie potwierdzać sekwencji na podstawie mapowania peptydów oraz pewnie zrozumieć PTM, Agilent oferuje UHPLC Q-TOF, który zapewnia takie możliwości.

Dokładnie profiluj duże i małe formy białkowe z technologią analizy czasu przelotu, zapewniającą czułość i przejrzystość w spektrometrii mas. Łatwo zgłębiaj produkty trawienia białek dzięki iteratywnemu trybowi działania MS/MS. 6545XT AdvanceBio Q-TOF jest analitycznym kamieniem milowym zapewniającym kompleksowy zestaw narzędzi zaprojektowanych dla przemysłu biofarmaceutycznego. 

Specyfikacja

Zakres dynamiczny widma

5 rzędów wielkości

Źródło jonów

Podwójne-AJS

Wielotrybowe

(ESI+APCI)

Podwójne-ESI

GC/APCI

APCI

NanoESI

Szybkość zbierania danych MS

50 widm/sek.

Dokładność mas MS (ujemna)

<0,8 ppm RMS

Dokładność mas MS (dodatnia)

<0,8 ppm RMS

Czułość MS (dodatnia)

S/N (RMS) > 500:1. Zmierzono dla 1 pg rezerpiny na kolumnie.

Szybkość zbierania danych MS/MS

30 widm/sek.

Dokładność mas MS/MS (ujemna)

<2 ppm RMS

Dokładność mas MS/MS (dodatnia)

<2 ppm RMS

Czułość MS/MS (dodatnia)

S/N (RMS) > 1500:1. Zmierzono dla 1 pg rezerpiny na kolumnie.

Cykl przełączania polarności

1,5 sek.

Rozdzielczość kwadrupola (FWHM)

1,3 Da (strojenie automatyczne)

Zakres izolacji mas kwadrupola

m/z 20-4000

Platforma oprogramowania

MassHunter

Wspierane dodatki oprogramowania

MassHunter BioConfirm

Classifier

MassHunter VistaFlux

Lipid Annotator

Mass Profiler Professional

Zakres mas TOF

m/z 20-30,000

Rozdzielczość mas TOF (FWHM)

> 50,000 dla m/z 2,722 niezależnie od szybkości zbierania danych

Stabilność temperatury mas

<1 ppm / 3 °C

Konserwacja bez napowietrzania

Zawór odcinający kolumny

Sposób działania

Ultrawysoka próżnia zapewniająca wysoką moc rozdzielczą dla glikoform i modyfikacji mAb

Duże cząsteczki, takie jak białka, posiadają duży przekrój poprzeczny i mogą zderzać się z pozostałościami azotu w obszarze czasu przelotu LC/Q-TOF. Nawet przy ciśnieniu 1 x 10-7 Torr, kolizje nie stanowią problemu dla małych cząsteczek. Jednak w przypadku białek, takich jak przeciwciała monoklonalne (mAb), prowadzi to do znacznego zwiększenia sygnału linii bazowej. Ultrawysoka próżnia 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF, osiągana dzięki dedykowanym etapom pompowania, minimalizuje liczbę kolizji, pozwalając osiągnąć dobrą rozdzielczość modyfikacji cukrowych lub utraty lizyny.

Automatyczne strojenie dla dużych cząsteczek zwiększa czułość wykrywania nienaruszonych białek

Duże, nienaruszone białka nie podlegają rozdzielczości izotopowej, co czyni je idealnymi kandydatami dla automatycznego strojenia o wysokiej czułości, natomiast strojenie rozdzielczości mas jest standardem dla małych cząsteczek. Dzięki znacząco innemu skupianiu wiązki jonów podczas strojenia automatycznego dla dużych cząsteczek, wykrywane ilości można zwiększyć czterokrotnie, co czyni 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF idealnym wyborem dla zastosowań takich jak analizy ilościowe nienaruszonych białek.

Dokładna identyfikacja: iteratywna MS/MS

Iteratywna MS/MS jest strategią zbierania danych umożliwiającą identyfikowanie większej liczby związków w złożonej próbce. Opiera się ona na wielokrotnym dozowaniu tej samej próbki. Podczas każdego kolejnego zbierania próbki, prekursory wybrane w poprzednich działaniach są wyłączane. W pojedynczej analizie próbki izolowane i fragmentowane są tylko cząsteczki występujące w największej ilości, dlatego wiele interesujących cech, takich jak modyfikacje lub zanieczyszczenia, nie jest identyfikowanych. Iteratywna MS/MS pozwala na identyfikację cech występujących w mniejszych ilościach w każdym kolejnym działaniu.

Cechy kluczowe

  • Szybko rozpoczynaj pracę dzięki metodom szybkiego startu uwzględniającym kolumny Agilent AdvanceBio LC przeznaczone do analiz nienaruszonych białek i peptydów.

  • Charakteryzuj zarówno duże, jak i małe nienaruszone białka ze zautomatyzowaną analizą danych w programie MassHunter BioConfirm.

  • Dostosuj urządzenie do swoich potrzeb dzięki automatycznemu strojeniu SWARM, aby zapewnić optymalną wydajność bez konieczności manualnej regulacji.

  • Możliwość strojenia dla dużych cząsteczek zapewnia subnanogramowe limity detekcji glikozylowanych cząsteczek przeciwciał.

  • Uzyskuj wiarygodne wyniki z dokładnością mas w zakresie 10 ppm dla nienaruszonych glikozylowanych białek.

  • Dokładniej charakteryzuj trawione próbki z wydajnym iteratywnym trybem MS/MS.

  • Maksymalizuj czas pracy ze sprawdzonym systemem umożliwiającym wykonywanie tysięcy dozowań białek bez utraty wydajności.

  • Miminalizuj opóźnienia wynikające z konserwacji systemu dzięki możliwości czyszczenia systemu optycznego bez konieczności napowietrzania.

  • Wsparcie dla systemów MOBILion MOBIE lub e-MSion ExD Cell

Zastosowania

Szukaj w serwisie
Polityka cookies