AAS

Atomowa spektrometria absorpcyjna – urządzenia do AAS

Zarówno uczelnie, jak i firmy zajmujące się rozwojem nowych technologii, prowadzą badania z wielu dziedzin wymagających dokładnej analizy składu sprawdzanych próbek. Doskonałym i wykorzystywanym z powodzeniem od wielu lat rozwiązaniem, jest atomowa spektrometria absorpcyjna (znana jako AAS lub ASA). Dzięki specjalistycznym urządzeniom możliwe jest określanie, jakie pierwiastki znajdują się w badanym materiale, a także w jakim stężeniu występują. Nowoczesna aparatura analityczna pozwala na uzyskanie wysokiej precyzji pomiaru, której warto zaufać.

Spektroskopia absorpcji atomowej jest techniką analityczną stosowaną do jakościowego i ilościowego oznaczania pierwiastków obecnych w różnych próbkach (matrycach), takich jak próbki środowiskowe, woda, żywność, nanomateriały, biomateriały, próbki dla oceny kryminalistycznej, odpady, itp.

Spektroskopia absorpcji atomowej (spektroskopia AAS- z jęz. angielskiego Atomic Absorbtion Spectroscopy lub ASA) jest jedną z najwcześniejszych technik analizy pierwiastkowej, która została opracowana komercyjnie. Czym więc jest spektroskopia absorpcji atomowej? Jak działają takie urządzenia?

Aparatura analityczna z zakresu spektroskopii absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu (Flame AAS lub FAAS) została opracowana w 1952 roku i po raz pierwszy wprowadzona na rynek jako technika analityczna w latach 60. XX wieku. Od tego czasu technika ta pozostaje popularna ze względu na swoją niezawodność i prostotę. AAS to technika analityczna używana do określenia, ile pierwiastków znajduje się w próbce. Wykorzystuje zasadę, że atomy (i jony) mogą absorbować światło o określonej, niepowtarzalnej długości fali. Gdy zapewniona jest ta konkretna długość fali światła, energia (światło) jest pochłaniane przez atom. Elektrony w atomie przechodzą ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego. Mierzy się ilość zaabsorbowanego światła i tym samym można obliczyć stężenie pierwiastka w próbce.

AAS

Elektron jest wzbudzany ze stanu podstawowego do wyższego poziomu energetycznego poprzez pochłanianie energii (światła) o określonej długości fali. W spektroskopii absorpcji atomowej długość fali zaabsorbowanego światła jest określona przez rodzaj atomu (danego pierwiastka) i poziomy energii, do których przemieszczają się elektrony. Ilość pochłanianego światła zależy od stężenia pierwiastka w próbce.

Należy zauważyć, że chociaż atomizacja płomieniowa jest najpopularniejszym źródłem atomizacji, istnieją inne alternatywy, które zapewniają określone korzyści. Najczęstsze źródła atomizacji to:

  1. Piec grafitowy. Wykorzystując ogrzewanie elektrotermiczne, rurka grafitowa zapewnia niewielką, zamkniętą powierzchnię do atomizacji. Zdolność do pracy w wysokich temperaturach i hermetyzacja próbki pozwala na całkowitą atomizację. Piec grafitowy AAS (GF-AAS) umożliwia oznaczanie pierwiastków do poziomu pojedynczych ppb.
  2. Generacja wodorków. Pierwiastki tworzące wodorki: As, Se, Sb, Bi i Pb reagują z wytworzeniem gazowego wodorku. Zakwaszony roztwór próbki jest dodawany do roztworu borowodorku sodu w specjalnie zaprojektowanej celi reakcyjnej. Powstały lotny gazowy wodorek jest przepuszczany do celki optycznej (rurka ze szkła krzemionkowego), gdzie może być ogrzewany elektrotermicznie lub płomieniowo. W wysokiej temperaturze lotne wodorki rozkładają się na neutralne atomy metali, które mogą pochłaniać światło z lampy z katodą wnękową (lampy HCL).

Profesjonalne urządzenia od firmy Altium wyróżniają się na tle konkurencyjnych sprzętów. Spektrometry absorpcji atomowej z prezentowanej oferty to gwarancja wysokiej jakości wyników za sprawą przystosowania do pracy w wymagających warunkach.

W razie konieczności urządzenie może być skonfigurowane do konkretnych potrzeb, aby jeszcze skuteczniej dokonywać pomiarów składu próbek. Profesjonalna aparatura to gwarancja otrzymania miarodajnych i wiarygodnych wyników w zakresie badań składu pierwiastkowego próbek. Warto postawić na nowoczesne technologie w zakresie atomowej spektroskopii absorbcyjnej dostępne w ofercie Altium.

Szukaj w serwisie
Polityka cookies