Technologia SIFT-MS firmy SYFT

Syft Technologies to wiodący na świecie dostawca rozwiązań SIFT-MS, które zrewolucjonizowaly świat analizy śladowej.

Ta przełomowa technika wyłoniła się z badań chemii jonowej w atmosferze ziemskiej i innych atmosferach planetarnych, a następnie została rozwinięta na Uniwersytecie Canterbury w Nowej Zelandii. W 2002 roku powstała firma Syft Technologies.

Obecnie przyrządy Syft są sprzedawane na całym świecie, w szerokim zakresie zastosowań, tak różnorodnych, jak analiza gleby, czy najnowocześniejsze badania powietrza wydychanego z płuc. We wszystkich zastosowaniach unikalne atrybuty spektrometrii mas wybranych jonów z reakcyjną komorą przepływową  (SIFT-MS) umożliwiły klientom zmierzenie znacznie więcej niż sądzili, że jest to możliwe, co skutkuje lepszym zrozumieniem ich eksperymentów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o Syft Technologies i o tym, jak ta innowacyjna technologia może pomóc Twojej firmie.

 

Technologia SIFT-MS

 

Spektrometria mas wybranych jonów z reakcyjną komorą przepływową (SIFT-MS)  jest formą bezpośredniej spektrometrii mas, która analizuje lotne związki organiczne (VOC) i takie gazy jak wodór, azot, tlenek węgla powietrzu, z typowymi granicami wykrywalności na poziomie części bilionowych (objętościowo: pptV). Analizę ilościową w czasie rzeczywistym uzyskuje się poprzez zastosowanie precyzyjnie kontrolowanej ultra miękkiej jonizacji chemicznej (USCI) połączonej z detekcją spektrometrii mas. Dzięki bezpośredniej analizie SIFT-MS eliminuje się potrzebę przygotowania próbki, wstępnego zatężania i rozdziału chromatograficznego.

 

Inne kluczowe zalety SIFT-MS obejmują:

  • Niskie koszty obsługi i długotrwałą stabilność

  • Prostotę obsługi

  • Jednoczesną analizę chemicznie zróżnicowanych lotnych związków organicznch (np. aldehydów, amin i związków siarkoorganicznych)

  • Bezpośrednią analizę próbek o wysokiej wilgotności

  • Natychmiastową, ilościową analizę powietrza o bardzo wysokiej czułości i selektywności

SIFT-MS jest idealnym narzędziem do wysokowydajnych aplikacji do analizy gazów w czasie rzeczywistym. Technologia  SIFT-MS firmy Syft jest sprawdzona w branży, zapewniając operatorom analizę chemiczną klasy laboratoryjnej, prezentowaną w łatwo zrozumiałym i przyjaznym dla użytkownika formacie.

Trzy podstawowe elementy SIFT-MS

1. Generowanie i selekcja jonów reakcyjnych. Osiem jonów reakcyjnych SIFT-MS powstaje w wyniku wyładowania mikrofalowego przez wilgotne lub suche powietrze pod niskim ciśnieniem. Jeden jon reagenta jest wybierany w dowolnym momencie przy użyciu drugiego kwadrupolowego filtra mas.

2. Jonizacja analitu. Wybrany jon reagenta jest wstrzykiwany do komory przepływowej, a nadmiar energii jest usuwany poprzez zderzenia z gazem nośnym. Próbka jest następnie wprowadzana przy znanym natężeniu przepływu, a zawarte w niej reaktywne związki są jonizowane przez jon reagenta, tworząc dobrze scharakteryzowane jony produktu.

3. Wykrywanie i oznaczanie analitu. Jony potomne i nieprzereagowane jony reagentowe są przesyłane do drugiego kwadrupolowego spektrometru mas. Wykorzystując bibliotekę związków Syft, oprogramowanie natychmiast oblicza bezwzględne stężenie każdego analitu.

Jak działa SIFT-MS ?

Pliki do pobrania
Szukaj w serwisie
Polityka cookies