SPME

Agilent Technologies

 

Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to metoda przygotowania próbek, która jest szybka, ekonomiczna i uniwersalna. Włókna, które adsorbują anality są pokryte materiałem polimerowym. SPME nie wymaga skomplikowanej aparatury ani rozpuszczalników. Adsorbuje lotne i nielotne związki z próbek gazowych, ciekłych i stałych. Anality są następnie desorbowane do chromatografu gazowego lub bezpośrednio przez interfejs do chromatografu cieczowego. Metoda  ta znacznie zmniejsza czas potrzebny do przygotowania próbki. Włókna SPME są ekonomiczne, można je stosować wielokrotnie (średnio 50 ekstrakcji na pojedynczym włóknie) oraz uniwersalne dla każdego rodzaju chromatografu.

Agielnt Technologies oferuje Państwu włókna zarówno do automatycznych podajników próbek jak i nastrzyków ręcznych

Pliki do pobrania
Szukaj w serwisie
Polityka cookies