Blokowanie Czasu Retencji

Dobre techniki chromatograficzne wymagają spójnych czasów retencji. Kiedy laboratorium badawcze opracowuje metodę dla nowego produktu wykorzystując systemy GC/MS, wtedy laboratorium jakości zobowiązane jest przeprowadzić wiele analiz stosując FID lub ECD by mieć pewność co do jakości i spójności czasów retencji. Kiedy metoda dla Q-GC/MS lub dla QQQ-GC/MS jest tworzona na jednym instrumencie, ale dzielonym przez wiele innych urządzeń zapewniających kontrolę jakości, to uzyskane piki muszą pozostać w wyznaczonych granicach, a czasy retencji muszą być spójne. Oprogramowanie Deconvolution Reporting DRS zawierające biblioteki RTL dla pestycydów, zanieczyszczeń powietrza, metabolomiki, toksykologii zapewnia jeszcze lepsze wyszukiwanie wyników w oparciu o spójne czasy retencji. W systemach 7890 GC i 6850 II GC zapewnia spójne czasy retencji niemożliwe do uzyskania przy użyciu innych narzędzi. Umożliwia osiągnięcie spójności wszystkich wyników w laboratorium kontroli jakości.

Cechy kluczowe

  • Spójne czasy retencji z tych samych lub z różnych systemów GC i GC/MS.

  • Możliwość tworzenia nowych metod analitycznych GC/MS w laboratorium badawczym i wykonywania testów jakości z wykorzystaniem FID lub ECD.

  • Możliwość dzielenia z różnymi systemami jednej metody SIM w laboratorium QC.

  • Możliwość dzielenia z różnymi systemami jednej metody SRM w laboratorium QC.

  • Zwiększenie wydajności laboratorium poprzez zastosowanie bibliotek RTL do poszukiwania nieznanych próbek, bibliotek zawierających widma i zablokowane czasy retencji.

  • Biblioteki RTL i DRS zawierające dane pestycydów, metabolomiki, toksykologii etc. zapewniające odtwarzalność metod wykorzystujących RTL i dostarczające kompletne kryteria dopasowania.

Zastosowania

Szukaj w serwisie
Polityka cookies