Profilowanie epigenetyczne

scATAC Pre-Indexing Kit - zestaw zapewnia uzupełniający system do zwiększania ilości próbek i przepustowości komórek dla dostępnego na rynku systemu do analizy pojedynczych komórek 10xgenomics. W połączeniu z Chromium Next GEM Single Cell ATAC Reagent Kit -scATAC Pre-Indexing kit umożliwia pulowanie aż do 24 próbek i załadowanie do 100 000 jąder na jeden kanał chipa 10X Chromium przy zachowaniu niskiego wskaźnika dubletów. Osiąga się to poprzez wcześniejsze indeksowanie próbek przy użyciu tagowania indeksowanego, po którym następuje załadowanie próbek połączone z indeksowaniem jąder na platformę Chromium 10X Genomics. Następny etap to oczyszczanie i sekwencjonowanie bibliotek zgodnie z instrukcją Chromium Next GEM Single Cell ATAC . Poza identyfikacją próbki zestaw ScaleBio pozwala użytkownikom rozróżnić cząsteczki z dwóch lub więcej indeksowanych jąder w tej samej kropli umożliwiając super ładowanie każdego kanału Chromium 10x i uzyskanie ostatecznie do 300 000 jąder z jednego zestawu do indeksowania ScaleBio.

Pobierz protokół

Więcej informacji na stronie: https://scale.bio/

Szukaj w serwisie
Polityka cookies