5977C GC/MSD

5977C GC/MSD nowość 2022 to rutynowe i niezawodne narzędzie do badań zanieczyszczeń środowiska i żywności, analiz chemicznych i petrochemicznych, a także do analizy związków w badaniach toksykologicznych i farmaceutycznych. To kolejne z serii urządzeń, które od  ponad 50 lat utrzymują  wiodącą pozycję w chromatografii gazowej/spektrometrii mas. Aparat 5977C GC/MS został zbudowany na dziedzictwie instrumentów GC/MS niezmiennie cieszących się zaufaniem użytkowników.


Agilent jest nieustannie ukierunkowany na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Nowe źródło HydroInert do zastosowań z wodorem jako gazem nośnym, nie tylko pomaga minimalizować zakłócenia w pracy laboratorium spowodowane niedoborami helu, ale także poprawia jakość  widma masowego, kształt piku i czułość podczas pracy z wodorem. Inteligentne rozwiązania systemowe takie jak zdalny monitoring, alarmy drogą e-mail o stanie urządzenia sprawiają, że monitorowanie systemu jest łatwiejsze i dopasowane do potrzeb użytkownika.


Te nowe możliwości 5977C GC/MSD poprawiają wydajność i osiągi analityczne, przekładając się na  lepsze wyniki biznesowe Twojego laboratorium.

Technologia

Odkryj nowe możliwości z naszymi wiodącymi w branży rozwiązaniami dla GC/MS.

Kolejne generacje aparatów Agilent GC/MS powstają w oparciu o ponad pięć dekad innowacyjności dokonywanych przez wiodącego w branży producenta. Wraz z najnowszymi aparatami 5977C GC/MS oraz 7000E i 7010C GC/MS/MS (TQ) konsekwentnie uzyskujesz w swojej działalności biznesowej wyniki najwyższej jakości.

Jak to działa?

Źródło jonów HydroInert zaprojektowane do aplikacji korzystających z wodoru jako gazu nośnego.

Hel jest gazem drogim, a jego zasoby są ograniczone. Wodór przeciwnie, jest tani, jego zasoby są odnawialne i stanowi najlepszą alternatywę dla zastosowań w urządzeniach GC/MS. Nowe źródło jonów Agilent HydroInert zapobiega utrudnieniom spowodowanym niedoborami He bez uszczerbku dla jakości uzyskiwanych widm oraz pozwala unikać niepożądanych reakcji wynikających z użycia wodoru, zachodzących w samym źródle.

 

Hel jest gazem drogim, a jego zasoby są ograniczone. Wodór przeciwnie, jest tani, jego zasoby są odnawialne i stanowi najlepszą alternatywę dla zastosowań w urządzeniach GC/MS. Nowe źródło jonów Agilent HydroInert zapobiega utrudnieniom spowodowanym niedoborami He bez uszczerbku dla jakości uzyskiwanych widm oraz pozwala unikać niepożądanych reakcji wynikających z użycia wodoru, zachodzących w samym źródle.

 

Sprawdź dostępne opcje gazów nośnych do GC:

Handle the Helium Shortage | Agilent

 

Dowiedz się jak przestawić się na pracę z H2jako gazem nośnym:

Easing the Switch to Hydrogen as a Carrier Gas on GC-MS | Technology Networks

Zastosowania

Właściwe osiągi analityczne dla każdej próbki
GC/MS Agilent 5977C umożliwia wykonywanie dokładnych pomiarów analitycznych oraz pozwala laboratoriom zwiększyć przepustowość systemu, a także skrócić czas wykonania niezbędnych czynności konserwacyjnych. Powstał z myślą o laboratoriach oczekujących stabilnych metod do oznaczania wielu substancji w złożonej matrycy, na przykład oznaczanie pestycydów w żywności, WWA i związków lotnych w wodzie, ftalanów, a także rozpuszczalników resztkowych w produktach farmaceutycznych.
Aby dowiedzieć się, jak GC/MS 5977C jest z powodzeniem stosowany w analizach środowiskowych, badaniu żywności i wielu innych obszarach, przejrzyj noty aplikacyjne:

Search | Agilent

Aktualności

My Green Lab przyznaje aparatowi GC/MS 5977C oznakowanie ACT:

Na konferencji ASMS 2022 Agilent zaprezentował nowe kwadrupolowe spektrometry masowe

Cechy kluczowe

  • Granica oznaczalności na poziomie nawet 1 fg IDL to odpowiednia czułość i wiarygodność twoich analiz.
  • Nowe źródło HydroInert poprawia osiągi chromatograficzne w aplikacjach, w których wodór stosowany jest jako gaz nośny i minimalizuje utratę czułości oraz anomalie widmowe związane z użyciem wodoru.
  • Akcesorium JetClean umożliwiające samoczyszczenie źródła jonów znacznie ogranicza lub nawet eliminuje potrzebę ręcznego czyszczenia źródła.
  • Wbudowane inteligentne funkcje systemowe chromatografów 8890, 8860 i Intuvo 9000 wspomagają produktywność dzięki sprytnym funkcjom diagnostycznym, monitorowaniu pracy urządzenia i ułatwionemu - dzięki zintegrowanemu ekranowi dotykowemu oraz interfejsowi przeglądarki - dostępowi do zaawansowanych funkcji.
  • Produkty z grupy Inert Flow Path takie jak: kolumny, linery, dozowniki, złote uszczelki i ferulki, polepszają przebieg analizy poprzez zapewnienie inertności wszystkich powierzchni, z którymi kontaktuje się próbka.
  • Oprogramowanie Agilent CrossLab Smart Alerts wykorzystuje powiadomienia przesłane drogą e-mail, aby zasugerować wymianę kluczowych materiałów eksploatacyjnych oraz poinformować, gdy aparat niespodziewanie zatrzyma się. Zaplanuj przeglądy konserwacyjne i monitoruj stan aparatu w sposób zdalny.
  • Moduł oprogramowania MassHunter Unknowns Analysis, wykorzystując możliwość tworzenia własnych bibliotek widmowych z blokowanymi czasami retencji, pozwala na rozwój metod do szybkiej i wiarygodnej identyfikacji związków.
  • Funkcje oprogramowania MassHunter Review by Exception oraz Compounds at a Glance upraszczają i przyspieszają proces analizy danych oraz ich przeglądania.

 

Wykorzystanie technologii Cerno Bioscience MassWorks pozwala na osiągnięcie wysokiej dokładności kalibracji masy w systemie 5977C GC/MSD

Chcąc umożliwić klientom bardziej świadomy, zrównoważony wybór, firma Agilent nawiązała współpracę z My Green Lab w celu przeprowadzenia niezależnego audytu 5977C GC/MSD pod kątem oznakowania ACT (Odpowiedzialność, Spójność i Przejrzystość).

Szukaj w serwisie
Polityka cookies