6100 - LC/MS

Analizatory typu pojedynczy kwadrupol serii 6100 firmy Agilent zapewniają wyjątkową wydajność, sprawdzoną niezawodność oraz spójność wyników analitycznych. Systemy LC/MS serii 6100B są dostosowane do współpracy z aparatami do wysokosprawnej chromatografii cieczowej serii 1220, 1260 i 1290 zapewniając najlepszą czułość w swojej klasie. Systemy LC/MS serii 6100 firmy Agilent zapewniają wyjątkową wydajność za przystępną cenę, zarówno w pracach rozwojowo badawczych jak i rutynowych analizach. Zarówno źródła jonów, układ optyki jonowej, system próżniowy jak i elektronika aparatów LC/MS serii 6100 zostały zoptymalizowane, w celu zapewnienia wyjątkowej szybkości, czułości i powtarzalności wyników. Ultraszybka zmiana polarności pozwala pozyskiwać widma mas związków zarówno w trybie jonizacji dodatniej jak i ujemnej (nawet do 20 widm na sekundę), zapewniając największą możliwą ilość informacji z pojedynczej analizy, nawet dla pików chromatograficznych o szerokości u podstawy rzędu jednej sekundy.

Cechy kluczowe

  • Niezrównana czułość aparatów serii 6100 pozwala na uproszczenie procedury przygotowania próbek i skrócenie procesu rozwoju metody chromatograficznej.

  • Możliwość zastosowania szeregu źródeł jonów: Elektrospray (ESI), Agilent Jet Stream, Jonizacja Chemiczna pod Ciśnieniem Atmosferycznym (APCI), Fotojonizacja (APPI), źródło MultiMode.

  • Możliwość zastosowania źródła jonów typu Agilent Jet Stream w aparatach LC/MS model 6130 oraz 6150 pozwala osiągnąć limity detekcji poniżej pikograma substancji analizowanej.

  • Wyjątkowa szybkość przemiatania widm wszystkich modeli LC/MS serii 6100 pozwala w pełni wykorzystać możliwości jakie daje chromatografia cieczowa typu UHPLC.

  • Rozdzielczość izotopowa zachowana przy szybkości przemiatania widm na poziomie 10,000 jednostek/sekundę pozwala na precyzyjną identyfikację badanych związków dzięki zachowaniu dokładnego rozkładu izotopowego, nawet w przypadku zastosowania ultraszybkiej chromatografii cieczowej.

  • Możliwość zintegrowanej kontroli analitycznych i preparatywnych systemów LC/MS włącznie z zastosowaniem opartych na pomiarze masy związku kolektorów frakcji.

  • Zastosowanie dodatkowych detektorów, na przykład DAD czy ELSA dostarcza uzupełniających informacji i zapewnia pewność przy ocenie czystości badanych związków.

  • Oprogramowanie Walkup Software umożliwia łatwe zarządzanie, eksploatację i pracę dla wielu użytkowników aparatu.

Zastosowania

Szukaj w serwisie
Polityka cookies