Bibby Scientific Ltd.

Stuart (bloki grzewcze, wirówki, liczniki kolonii, urządzenia flokulacyjne, płaszcze grzejne, homogenizatory, mieszadła z grzaniem, płyty grzejne, inkubatory, pipety, mieszadła, chłodziarki, wyparki obrotowe, rotatory, wytrząsarki, vortex'y, łaźnie wodne)

Techne (mieszadła biologiczne, bloki grzewcze do koncentratorów próbek, inkubatory do hybrydyzacji, koncentratory próbek, urządzenia do chłodzenia próbek, łaźnie wodne z termoregulacją)

Jenway (kolorymetry, mierniki przewodności, miernik tlenu rozpuszczonego, fotometry płomieniowe, fluorometry, pH-metry, spektrofotometry)

Electrothermal (płaszcze grzejne, aparat Kjeldahla, taśmy grzejne, aparaty do oznaczania temperatury topnienia, produkty histologiczne, mieszadła, urządzenia grzewcze i chłodzące)

PCRmax (termocyklery, Real-Time PCR, odczynniki do Real-Time PCR)

Szukaj w serwisie
Polityka cookies