Tapestation 4200

Instrument TapeStation 4200  umożliwia całkowicie automatyczną elektroforezę żelową DNA i RNA. Analiza jednej próbki trwa tylko jedną minutę. System TapeStation4200 podczas  analizy samodzielnie pobiera, nakłada, rozdziela, obrazuje i analizuje dowolną ilość próbek w zakresie 1-96 Aparat jest kompatybilny z tradycyjnymi 96-cio dołkowymi płytkami o objętości 0,2ml. Każda próbka pobierana jest nowym tipsem.

Gotowe zestawy odczynników oraz pełna automatyzacja elektroforezy zapewniają bezpieczeństwo, łatwość obsługi i wysoką powtarzalność wyników. Fizycznie oddzielone kanały z żelem dla każdej próbki umożliwiają analizę dowolnej ilości próbek bez utraty niewykorzystanych odczynników.

System Tapestation 4200 jest idealny do:

  • Oceny jakości genomowego DNA – kluczowe znaczenie w badaniach z wykorzystaniem mikromacierzy CGH oraz Next Generation Sequencing (DNA-seq),
  • Genotypowania za pomocą reakcji multipleks PCR, PCR-RFLP (np. Mycobacterium),
  • Typowanie HLA,
  • Oceny jakości produktu PCR przed sekwencjonowaniem metodą Sangera,
  • Oceny jakości całkowitego RNA – kluczowe znaczenie w badaniach z wykorzystaniem mikromacierzy ekspresyjnych, qRT-PCR oraz Next Generation Sequencing (RNA-seq).
Szukaj w serwisie
Polityka cookies