6230 - LC/MS

Analizator czasu przelotu, model 6230B TOF bazujący na pomiarze dokładnych mas analizowanych związków znajdują szerokie zastosowanie w szeregu aplikacji analitycznych, w tym profilowaniu, identyfikacji i analizie ilościowej, zarówno związków niskocząsteczkowych jak i wysokocząsteczkowych. Dzięki  zastosowaniu zaawansowanych narzędzi do przetwarzania danych aparaty 6230B doskonale sprawdzają się w pracach rozwojowo badawczych w dziedzinach takich jak opracowywanie nowych leków, toksykologia, poszukiwanie biomarkerów czy analiza białek rekombinowanych.

Aparaty 6230B mogą być wykorzystane do aplikacji charakterystycznych dla analizatorów tandemowych, wykorzystujących fragmentację jonów, która zachodzi w komorze desolwatacyjnej źródła jonów. Dzięki zastosowaniu oprogramowania All Ions MS/MS dla systemów TOF, możliwa jest identyfikacja związków polegająca na porównaniu wzorów fragmentacji z bibliotekami widm fragmentacyjnych firmy Agilent. Przykładami zastosowania techniki All Ions MS/MS mogą być analizy toksykologiczne z zastosowaniem biblioteki Agilent Personal Compound Library zawierającej widma fragmentacyjne 2500 związków, lub analizy leków weterynaryjnych z zastosowaniem biblioteki dla ponad 600 związków.

Cechy kluczowe

  • Dokładność pomiaru masy poniżej 1 ppm pozwala w znacznym stopniu zredukować ilość wyników fałszywie pozytywnych

  • Szybkość zbierania danych do 30 widm/sekundę pozwala zapewnić wysoką jakość spełniająca wymagania szybkiej chromatografii UHPLC, umożliwiając tym samym zwiększenie przepustowości laboratorium

  • Duża pewność identyfikacji związków niskocząsteczkowych na podstawie pomiaru dokładnej masy, rozkładu izotopowego oraz porównania wzoru sumarycznego dzięki zastosowania algorytmu Find by Formula w oprogramowaniu MassHunter

  • Skuteczne rozdzielenie związków analizowanych od interferencji pochodzących z matrycy dzięki rozdzielczości mas większej niż 22000

  • Możliwość zastosowania szeregu źródeł jonów: Elektrospray (ESI), Agilent Jet Stream, Jonizacja Chemiczna pod Ciśnieniem Atmosferycznym (APCI), Fotojonizacja (APPI), źródło MultiMode, MALDI, Nanospray, HPLC-Chip Cube

  • Zastosowanie źródła jonów typu Agilent Jet Stream umożliwia identyfikację zanieczyszczeń na poziomie pikogramów

  • Szeroki zakres dynamiczny (5 rzędów) pozwala na identyfikację śladowych ilości związków badanych nawet w obecności bardziej intensywnych związków w matrycy.

  • Technika All Ions MS/MS dla analiz celowanych i niecelowanych analiz przesiewowych dostępna zarówno dla aparatów LC/MS typu TOF jak i Q-TOF

Zastosowania

Szukaj w serwisie
Polityka cookies