Seahorse XF

System Seahorse XFe Extracellular Flux Analyzer

Pełna charakterystyka procesów komórkowych wymaga poznania danych na temat metaboliki funkcjonalnej komórki. System Seahorse XFe/XFp Extracellular Flux Analyzer daje możliwość badania nienaruszonych i w pełni funkcjonalnych komórek, co pozwala prowadzić kompleksowe badania szlaków metabolicznych, procesów katabolicznych i anabolicznych, czy też analizy zapotrzebowania i wykorzystania surowców energetycznych.

Analizator Seahorse XFe/XFp pozwala na automatyczny, równoczesny pomiar dwóch głównych szlaków metabolicznych odpowiedzialnych za produkcję energii w komórkach: glikolizy i oddychania mitochondrialnego. Pomiar prowadzony jest w czasie rzeczywistym, przyżyciowo, w komorach w układzie płytek wielodołkowych. Analizator Seahorse XF został opracowany do badania szerokiego spektrum komórek ssaczych, jednak można nim badać również metabolizm komórek drożdżowych, wyizolowanych mitochondriów, całych organizmów wielokomórkowych (C. elegans), czy nawet tkanek roślinnych.

System pozwala na dozowanie do czterech badanych substancji chemicznych do każdej z komór pomiarowych. System prowadzi pomiar parametrów metabolicznych w objętości buforu tuż nad powierzchnią komórek przed lub po iniekcji związku.

System Seahorse XFe/XFp składa się z następujących elementów: analizatora, komputera sterującego z oprogramowaniem Wave, materiałów zużywalnych i zestawów odczynnikowych.

System Seahorse XFe/XFp stanowi Złoty Standard w badaniu metabolizmu komórek, gdyż jako jedyny obecny na rynku system analiz metabolicznych pozwala na:

- przyżyciowy, automatyczny pomiar oddychania mitochondrialnego i glikolizy w czasie rzeczywistym,

- wykonywanie analiz komórek eukariotycznych i mitochondriów pochodzących z szerokiego spektrum tkanek,

- pracę z niewielkimi ilościami komórek (od 5 x 103 do 2 x 105) i mitochondriów (1-5 µg).
 

Technologia Seahorse XF jest wszechstronnymi narzędziem, które może być używane w różnorodnych projektach badawczych.

Użytkownicy technologii Seahorse XF rozwinęli metody oceny funkcjonowania mitochondriów, zużycia substratów oddechowych i ogólnego stanu komórki. Metody te mogą być wykorzystywane w dyscyplinach nauk biologicznych zajmujących się m.in.: starzeniem, nowotworami, chorobami układu krążenia, immunologią, chorobami mitochondrialnymi, neurodegeneracją, otyłością, cukrzycami, toksykologią, komórkami macierzystymi i fizjologią komórki.

Wszystkie analizatory Seahorse XF zostały zaprojektowane do pracy z wymiennymi panelami czujników i mikropłytkami. Elementy systemu mające kontakt z komórkami, mediami i podawanymi substancjami są jednorazowego użytku. Dzięki temu nie jest konieczne czyszczenie elementów systemu pomiędzy kolejnymi analizami.

 

Zestawy odczynników

Oferujemy gotowe do użycia zestawy testów dedykowane do danego typu analizatora Seahorse XFe/XFp:

 
Szukaj w serwisie
Polityka cookies