Desorpcja Termiczna

Technika analityczna znana jako desorpcja termiczna (TD) zapewnia możliwość pomiaru lotnych zanieczyszczeń w powietrzu, zabawkach, materiałach budowlanych, kabinach samochodowych i w żywności. Technika ta zapewnia także unikalne analizy w aplikacjach dla kryminalistyki, wojska i ogólnych badań emisji zanieczyszczeń. Gdy systemy TD z Markes International są połączone z systemami Agilent GC i GC/MS uzyskane wyniki spełniają aktualne wymagania z czułością i zakresem dynamicznym spełniającą współczesne i przyszłe regulacje. Platformy Markes International TD umożliwiają analizę pojedynczych rurek sorpcyjnych, próbek powietrza w czasie rzeczywistym z opcją automatycznej analizy. Markes wprowadził kilka kluczowych udoskonaleń technicznych, które obecnie wyznaczają standardy dla oprzyrządowania TD. Systemy GC i GC/MS z TD są aktualnie sprzedawane i obsługiwane przez Agilent Technologies.

Cechy kluczowe

  • SecureTD przewyższa historyczną i ograniczoną metodę termicznej desorpcji oraz upraszcza walidację danych lub metody.

  • Elektroniczne znakowanie rury (TubeTAG ™) - znaczniki RFID są dostępne dla standardowych przemysłowych rur z sorbentem.

  • Blokowanie dyfuzji (DiffLok ™) w celu zwiększenia integralności próbki i wytrzymałości automatyki.

  • Opatentowany obojętny zawór dla kompatybilności każdej aplikacji TD na pojedynczej platformie analitycznej - ultra-lotnych, częściowo lotnych (do n-C40) związków wraz z reaktywnymi merkaptanami, gaz CS itp. - wszystko w jednym systemie TD.

  • Automatyczne dodawanie wzorca wewnętrznego do próbek kontrolnych i badanych.

  • EPC to w pełni elektroniczny system kontroli ciśnienia jest dostępny dla wszystkich portów dozownika  i detektorów urządzenia. Zapewnia niezawodną powtarzalność, dokładność i precyzję oznaczenia.

  • Elektryczne chłodzenie sorbentu z wyjątkowo szybką pułapką grzewczą dla kapilary GC (Splitless) i optymalna czułość bez ryzyka tworzenia się kryształów lodu.

  • Kondycjonowanie offline dla wielu rur bez potrzeby odłączania nieużywanych.

  • Specjalistyczne rurki z sorbentem - certyfikowane materiały odniesienia, rurki SafeLok ™, rury Silcosteel.

  • Zakres unikalnych narzędzi pomiarowych do pomiaru lotnych i częściowo lotnych związków organicznych w trudnych matrycach: ciecze, ciała stałe, emulsje, gleba, polimery, produkty naturalne, produkty budowlane in-situ, itp.

Szukaj w serwisie
Polityka cookies