Błyskawiczna diagnoza nowotworów krwi dzięki użyciu mikroskopu holotomograficznego Tomocube

Pomimo wiedzy, że trójwymiarowy kształt erytrocytów może dostarczać informacji na temat chorób krwi o różnej złośliwości, standardowe techniki obserwacji pozwalają jedynie na morfologię dwuwymiarową. Po raz pierwszy w historii zespół badawczy z Korei Południowej zaobserwował za pomocą mikroskopu holotomograficznego Tomocube nietypowy kształt erytrocytów w krwi obwodowej pacjenta ze zdiagnozowanym Syndromem Mielodysplastycznym (MDS) 

 

Cytując Dyrektora marketingu Tomocube, Aubreya Lamberta: 


“To odkrycie może być przełomowe w zakresie szybkiej diagnozy MSD – grupy nowotworów, które zaburzają produkcję i dojrzewanie ciałek krwi wewnątrz szpiku kostnego. Pozwoli to nie tylko na wyeliminowanie inwazyjnej metody, jaką jest biopsja szpiku kostnego w znieczuleniu miejscowym, ale także umożliwi diagnostykę na podstawie szybkiej oceny próbek krwi pod kątem wczesnej diagnozy MSD – choroby, która u 1/3 pacjentów przekształca się w ostra białaczkę limfoblastyczną (AML)” 

Zespól badawczy pracował pod przewodnictwem  Dr Seongsoo Jang z University of Ulsan College of Medicine and Asan Medical Center w Seulu. Używając pozostałości z próbek pobranych od pacjenta ze zdiagnozowanym MDS, który został poddany allogenicznemu przeszczepowi szpiku kostnego, zaobserwowano w trójwymiarowych obrazach tomograficznych zmiany kształtu 1/3 erytrocytów z dysków na półkoliste. Zmiany te nie zostały wykryte w próbce kontrolnej podczas obserwacji pod mikroskopem pozwalającym jedynie na oglądanie obrazu dwuwymiarowego. 
 

 

Zespoły Mielodysplastyczne to grupach szybko postępujących schorzeń wieku podeszłego.  Charakteryzują się one niską jakością niedojrzałych krwinek czerwonych, które w większości ulegają degradacji przed dostaniem się do krwioobiegu. Choroba dotyka wszystkich komórek krwi i chociaż podczas rozwoju MDS szpik kostny jest bardziej aktywny aniżeli w organizmie zdrowych osób, w krwioobiegu znajduje się mniej krwinek, co stanowi jeden z elementów branych pod uwagę w trakcie diagnozy. Typowe symptomy nie są swoiste, ale zmęczenie, krótki oddech, częste infekcje i podatność na krwawienia są dolegliwościami pojawiającymi się w późniejszej fazie i mogą wskazywać na rozwinięcie się u chorego ostrej postaci białaczki limfoblastycznej. 

 

 

 

Erytrocyty w krwi obwodowej, pobrane od pacjenta ze zdiagnozowanym MDS (A) Mikroskop optyczny (Barwnik Wrighta, x1000). (B-D) Widok poprzeczny i podłużny na podstawie obrazu 3D przy konfiguracji ODT mikroskopu Tomocube, model HT-1H i oprogramowania komercyjnego Tomostudio (Tomocube Inc., Korea).(B) Wybrane komórki o  nietypowym, półkolistym kształcie znalezione w krwi obwodowej pacjenta (C) Nieprawidłowo wykształcone komórki krwi, o kształcie innym niż półkolisty znalezione w krwi obwodowej pacjenta (D) Prawidłowo wykształcone komórki krwi znalezione w krwi obwodowej pacjenta

Źródło

  1. Se-eun Koo, Seongsoo Jang, Chan Jeoung Park, Young-Uk Cho, and YongKeun Park. Unique Red Blood Cell Morphology Detected in a Patient with Myelodysplastic Syndrome (MDS) by Three-dimensional Refractive Index Tomography. Lab Med Online. 2019 Jul;9(3):185-188 https://doi.org/10.3343/lmo.2019.9.3.185 

Szukaj w serwisie
Polityka cookies