Filtracja próbek HPLC/UHPLC

Rozdzielenie fazy ruchomej jest najprostszą metodą pozwalającą na wydłużenie czasu eksploatacji aparatury i akcesoriów wykorzystywanych w technice chromatografii cieczowej. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest znaczące ograniczenie przestojów jak i również utrzymanie dotychczasowej precyzji pomiarów wykonywanych przez aparaturę analityczną. Negatywne efekty związane z nieprawidłowo wykonanym rozdzieleniem faz są niejednokrotnie bagatelizowane, choć mają znaczący wpływ na praktycznie cały przebieg analizy.

Większość działań w zakresie konserwacji akcesoriów wykorzystywanych do chromatografii cieczowej jest uznawanych za niezbędne, jak np. wymiana uszczelnień pomp. Niestety, filtracja próbek i  fazy ruchomej jest często pomijana. Użycie wstępnie przefiltrowanych nośników organicznych wysokiej czystości pozwala na późniejsze pominięcie tej części procesu przygotowania próbki . Jednakże w przypadku wodnych roztworów buforowych, powszechnych w analizach biofarmaceutycznych filtracja jest niezbędnym etapem.  

Pozostałości skrystalizowanych soli z roztworów skracają czas eksploatacji pompy, a rozwój mikroorganizmów może przyczynić się do zatkania przewodów  oraz kapilar w kolumnach . Dlatego też, filtracja buforów fazy mobilnej powinna być przeprowadzana codziennie z użyciem filtra 0.2 μm  jako rutynowa część analiz.

Zestaw filtrujący  z linii Agilent InfinityLab  został starannie wykonany z wytrzymałego borokrzemianowego szkła dzięki czemu jest w stanie utrzymać 47mm filtr membranowy, oddzielający cząstki stałe od płynów.

 

Cechy kluczowe

  • 100% szkła borokrzemianowego: porowaty filtr szklany zintergrowany z połączneim do pompy próżniowej
  • Powleczony anodowo aluminiowy chwytak
  • Kompatybilny z membranami 47mm Agilent
  • Powierzchnia filtracji (9,6 cm2)  zapewniająca wydajnośc procesu
  • Pojemność przepływu – 250 ml
  • Pojemność kolby 1l  (2l opcjonalnie)
Szukaj w serwisie
Polityka cookies