Bioskryb - technologia pojedynczej komórki nowej generacji

ResolveOME

ResolveOME umożliwia jednoczesną amplifikacji całego genomu (WGS) i transkryptomu z tej samej komórki, eliminując potrzebę rozdzielania próbek i potrzebę porównywania danych. 

Więcej info -> https://www.bioskryb.com/resolveome/

 

BaseJumper

BaseJumper to łatwa w obsłudze platforma bioinformatyczna z możliwością wizualizacji danych w intuicyjny sposób, ułatwiająca odkrywanie złożonych cech molekularnych genomiki pojedynczych komórek.

https://www.bioskryb.com/basejumper/

 

ResolveDNA

Technologia amplifikacji ResolveDNA umożliwia bezprecedensowe odzyskiwanie genomu (>95%) i jednorodność pokrycia, a także czułość i specyficzność wywoływania SNV w genomice pojedynczych komórek.

https://www.bioskryb.com/resolvedna/

Szukaj w serwisie
Polityka cookies