Automatyka Agilent

Rozwiązania Agilent Technologies umożliwiające automatyzację dowolnego procesu laboratoryjnego

Altium International oferuje rozwiązania do automatyzacji pracy laboratoryjnej począwszy od prostych instrumentów a skończywszy na kompletnych systemach wyręczających pracę ludzi. W wyniku połączenia innowacyjnej inżynierii i wysokich standardów jakości Agilent Technologies projektuje i dostosowuje urządzenia rewolucjonizujące badania biotechnologiczne, farmaceutyczne i genomiczne.

Kompletne oprogramowanie do obsługi umożliwia zintegrowanie wielu urządzeń takich jak np. roboty, stacje pipetujące, czytniki czy płuczki, co umożliwia zwiększenie dokładności i przepustowości laboratorium. Stosując rozwiązania firmy Agilent użytkownicy mogą zautomatyzować zarówno proste jak i skomplikowane lub czasochłonne procedury takie jak: izolacja DNA, RNA lub białek, składanie reakcji PCR i Real Time PCR, tworzenie bibliotek do sekwencjonowania następnej generacji (NGS), przeprowadzanie mikrochromatografii (za pomocą systemu AssayMAP).

Rozwiązania Agilent Technologies można podzielić na trzy kategorie:

 1. Pojedyncze instrumenty - jak np. stacje pipetujące, wirówki, podajniki płytek, urządzenia do zaklejania lub nakowania płytek.
 2. Automatyczne linie robocze (Workstation) – składające się z dwóch lub więcej urządzeń automatyczne systemy umożliwiające automatyzację całego procesu.
 3. Systemy – najbardziej zaawansowane rozwiązania – projektowane na specjalne potrzeby użytkownika rozwiązania zapewniające dedykowane warunki środowiska, wysoką dokładność i dużą przepustowość.

Podstawowym urządzeniem powszechnie wykorzystywanym w laboratoriach na całym świecie jest stacja pipetująca Bravo, którą można dowolnie konfigurować dzięki montowaniu odpowiednich akcesoriów.

Główne cechy stacji Bravo:

 • Unikatowy otwarty projekt
 • Łatwy dostęp dla użytkownika i integracja
 • Praca w komorze laminarnej
 • Pasuje do standardowych komór niezakłócając obiegu powietrza
 • Seryjne rozcieńczenia i pipetowanie do pojedynczych dołków
 • Możliwość użycia dowolnej ilości tipsów: od 384 do 1 tipsa
 • Zmiana głowic pipetujących <1 minuty
 • Łatwa zmiana głowic z 96 na 384
 • 9 pozycji do konfiguracji blatu roboczego
 • Łatwe dostosowanie do aplikacji
 • Różne akcesoria

Automatyczny podajnik BenchCel umożliwia dostawianie kolejnych urządzeń do stacji pipetującej Bravo takich jak urządzenie do automatycznego zaklejania płytek, automatyczna wirówka itp.

 • Szybkie przenoszenie płytek - zwiększenie przepustowości
 • Możliwość zintegrowania do 4 urządzeń - uniknij nieużywania sprzętów
 • Może przenosić większość akcesoriów - wystandaryzuj wszystkie potrzeby na jednym urządzeniu
 • Wiarygodne rozwiązanie bez potrzeby kontroli użytkownika - sterowanie jednym programem VWorks

Urządzenie do automatycznego przechowywania akcesoriów plastikowych MiniHub

 • Możliwość obrotu każdego poziomu w dowolną stronę
 • Rotor umożliwia wykonanie nieskończonej liczby obrotów
 • Automatycznie połączony ze stacją roboczą – płytki/pudełka z tipsami przenoszone automatycznie na blat roboczy
 • Automatyczne ustalanie szybkości obrotu
 • Prezentacja płytki w 5s
 • Zaokrąglone krawędzie – większe bezpieczeństwo
 • Możliwość ustalenia odległości między poziomami
 • Kompatybilny z akcesoriami w formacie SBS

Stacja pipetująca Bravo zintegorwana z podajnikiem BenchCel i zasodnikiem MiniHub tworzą rozbudowaną stację pipetującą do przygotowania bibliotek NGS. Automatyzacja NGS umożliwia zredukowanie błędu pipetowania i uzyskanie wysokiej jakości wyników.

 

System Bravo AssayMap

Specjalna głowica pipetująca AssayMap umożliwia przeprowadzenie chromatografii cieczowej na złożu o objętości zaledwie 5 μL. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest przeprowadzanie dowolnego rozdziału i analiz wielu próbek w tym samym czasie. Przykładowe zastosowania AssayMap obejmują analizę przeciwciał monoklonalnych, przygotowanie próbek do badań N-glikozylacji, oczyszczanie fosfopeptydów, trawienie i oczyszczanie białek.

Szukaj w serwisie
Polityka cookies