Chromatograf gazowy System Intuvo 9000 GC

Nowe chromatografy gazowe Intuvo 9000 całkowicie zmieniają podejście użytkowników do analiz za pomocą chromatografii gazowej, otwierając zupełnie nowe ścieżki do wyższej wydajności laboratoriów i możliwości osiągania lepszych wyników biznesowych. Bazując na dziedzictwie firmy Agilent w zakresie odporności, solidności i wydajności, z systemami Intuvo 9000 wprowadzone zostają kluczowe technologie umożliwiające zniesienie dotychczasowych ograniczeń operacyjnych w chromatografii gazowej. Nowe chromatografy gazowe Intuvo 9000 firmy Agilent charakteryzują się uproszczoną obsługą, redukcją kosztów eksploatacyjnych, większą produktywnością poprzez ograniczenie częstotliwości prac konserwacyjnych.

Cechy kluczowe

  • Wprowadzenie wraz z systemem Intuvo 9000 innowacyjnej drogi przepływu próbki (Innovative Flow Path ) pozwoliło na znaczące zmiany w zakresie rozmiaru chromatografów gazowych, zastosowania nowych typów połączeń oraz techniki wygrzewania kolumny chromatograficznej.

  • Połączenia kolumn bez zastosowania ferrul (Ferrule-free), typu click-and-run umożliwiają każdemu użytkownikowi, bez względu na doświadczenie, szybko i łatwo zamontować kolumnę chromatograficzną. Niniejsza technologia pozwala na tworzenie połączeń całkowicie wolnych od nieszczelności.

  • Zastosowanie innowacyjnej konstrukcji pre-kolumn w technologii Guard Chips, całkowicie eliminuje konieczność przycinania kolumn, chroniąc je przed zanieczyszczeniami. Kolumny chromatograficzne są w pełni chronione, a nie podlegają zabiegom konserwacyjnym.

  • Bezpośrednie wygrzewanie kolumn Direct heating oraz zastosowanie unikatowych planarnych kolumn chromatograficznych unique planar column, zapewnia wyjątkową wydajność wygrzewania przy wykorzystaniu zaledwie połowy przestrzeni oraz ponad dwukrotnie mniejszym zużyciu energii w porównaniu do klasycznych pieców chromatografów gazowych.

  • Zastosowanie inteligentnych identyfikatorów (Smart ID Keys) podłączonych do kluczowych komponentów drogi przepływu próbki pozwala na szybkie uzyskanie informacji takich jak bieżąca konfiguracja instrumentu czy wiek kolumny chromatograficznej.

  • Zastosowanie techniki inteligentnego rozwiązywania problemów (Intelligent troubleshooting), umożliwia szybką diagnostykę oraz zapewnienie szybkiego rozwiązania „krok po kroku”. Koniec z czasochłonną diagnostyką i poszukiwaniem rozwiązania problemów w analizach chromatografii gazowej.

  • Chromatografy gazowe Intuvo 9000, są idealnym rozwiązaniem w konfiguracji ze spektrometrami mas firmy Agilent serii 5977B7000D oraz 7010B .

  • Chromatografy gazowe Intuvo 9000 współpracują z oprogramowaniem OpenLAB CDS oraz MassHunter, zapewniając przyjazne użytkownikowi środowisko pracy dla wszystkich aplikacji GC oraz GC/MS.

  • Systemy Intuvo 9000 są w pełni kompatybilne ze wszystkimi automatycznymi podajnikami próbek firmy Agilent, w tym 7693A  oraz 7650A w przypadku nastrzyku próbek ciekłych, a także  7697A w przypadku analiz próbek z fazy nadpowierzchniowej.

Zastosowania

Szukaj w serwisie
Polityka cookies