Ochrona Radiologiczna

Informacja o wpływie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące prowadzonej przez Altium International Sp. z o.o. na zdrowie ludzi i na środowisko za rok 2023- zgodnie z art. 32c pkt 2. Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1941 z późn. zm).

Informujemy, iż działalność prowadzona przez Altium International Sp. z o.o. w roku 2023,  związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące:

  • nie powodowała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi,
  • nie powodowała negatywnego wpływu na środowisko;
  • nie skutkowała uwolnieniami substancji promieniotwórczych do środowiska.

Prowadzone prace są zgodne z warunkami opisanymi w zezwoleniu Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i obowiązującym stanem prawnym.

Zespół Altium 

Szukaj w serwisie
Polityka cookies