Sondy Agilent SureSelect: katalogowe i “custom made”

Wszystkie zestawy SureSelect wykorzystują oligonukleotydowe sondy RNA o długości 120nt. Dzięki temu hybrydyzacja z genomowym DNA jest bardzo silna i specyficzna. Jednocześnie możliwe jest wychwycenie fragmentu DNA, który ma SNP, delecje czy amplifikacje. Dzięki temu każdy użytkownik SureSelect dostanie wysokiej jakości wyniki.

Agilent jest liderem na rynku ukierunkowania NGS. Oferuje kilka rodzajów zestawów do sekwencjonowania egzomów, które są na bieżąco aktualizowane przy wykorzystaniu bieżących baz danych.

Oprócz klasycznych zestawów sond pokrywających egzom (obecnie najnowsza wersja do All Exon v7) dostępne są również zestawy do aplikacji klinicznej – Clinical Research Exome (CRE). Zestaw CRE zawiera oprócz sond z klasycznego zestawu do egzomu dodatkowe sondy do regionów istotnych klinicznie.

Za pomocą programu SureDesign, który jest dostępny on line każdy może zaprojektować swój własny panel na życzenie. Wystarczy podać listę genów lub lokalizacji chromosomowych, które mają być sekwencjonowane. Dla Państwa wygody możliwe jest bezpłatne zlecenie zaprojektowania panelu na życzenie. Cena zestawu na życzenie jest porównywalna z ceną zestawów katalogowych. Dzięki stosowaniu paneli na życzenie każde laboratorium może zaoszczędzić środki finansowe, gdyż nie sekwencjonuje nieistotnych fragmentów DNA oraz poświęca mniej czasu na analizę wyników. Jednocześnie taki panel może być zawsze modyfikowany wraz ze zmieniającą się wiedzą.

Szukaj w serwisie
Polityka cookies