1260 Infinity II System Bio-Inert

Całkowicie wolna od metalu droga przepływu próbki – wyjątkowa odporność i prawdziwa bio-inercja (brak niepożądanych odziaływań próbki badanej z elementami układu chromatograficznego), wymagana zwłaszcza w przypadku aplikacji biologicznych. Systemy Agilent 1260 II Bio-inert są rozwiązaniem dedykowanym w przypadku analiz dużych biocząsteczek (na przykład białek). Wolne od metali komponenty drogi przepływu próbki i całkowity brak obecności żelaza i stali w liniach dostarczających rozpuszczalniki, zapewniają integralność analizowanych biocząsteczek, w znacznym stopniu minimalizują niepożądane oddziaływania powierzchniowe oraz pozwalają zwiększyć żywotność kolumn chromatograficznych. Bardzo szeroki zakres pracy układu umożliwia wykorzystanie go zarówno z tradycyjnymi niskociśnieniowymi kolumnami chromatograficznymi stosowanymi do oczyszczania biocząsteczek, jak i z wysokociśnieniowymi kolumnami analitycznymi o średnicy ziarna poniżej 2 mikronów. Zastosowanie kolumn chromatograficznych Agilent AdvanceBio pozwoli na znaczne usprawnienie pracy nad poszukiwaniem biofarmaceutyków, rozwojem nowych metod, oceną oraz kontrolą jakości w przypadku analiz zarówno nienaruszonych (natywnych) jak i trawionych przeciwciał monoklonalnych.

Cechy kluczowe

 • Wiarygodne analizy próbek biologicznych – Całkowicie wolna od metalu droga przepływu próbki (praca przy ciśnieniu nawet do 600 bar) oznacza, że na żadnym etapie analizy próbka nie ma kontaktu z powierzchniami metalowymi, dzięki czemu w znacznym stopniu minimalizowane są niepożądane oddziaływania powierzchniowe przy jednoczesnym zwiększeniu żywotności kolumn chromatograficznych.
 • Różnorodność instrumentów – bio-inertne analityczne cele przepływowe dla detektorów UV oraz detektorów fluorescencyjnych, bio-inertne zawory wyboru rozpuszczalnika i zawory wyboru kolumn do zastosowania w multi-metodach chromatograficznych.
 • Zwiększona elastyczność – wysoka tolerancja układu dla soli (do 2M) i szeroki zakres dopuszczalnego pH (1-13, przez krótki czas 14).
 • Zwiększona możliwość regulacji – regulacja przepływu fazy ruchomej do 10 ml/min umożliwia pracę zarówno z tradycyjnymi niskociśnieniowymi kolumnami chromatograficznymi stosowanymi do oczyszczania biocząsteczek, jak i z wysokociśnieniowymi kolumnami analitycznymi o średnicy ziarna poniżej 2 mikronów.
 • Dostępna funkcja „Active seal wash” – umożliwiająca automatyczne przemywanie uszczelek w pompie
 • Dostępna funkcja mieszania do czterech rozpuszczalników
 • Bardzo niskie przeniesienie – Automatyczny podajnik próbek 1260 Infinity Bio-inert Multisampler został zaprojektowany w celu zapewnienia najniższego przeniesienia (poniżej 9 ppm) dzięki zastosowaniu funkcji „multiwash”.
 • Bio-inertne kapilary i złączki – nowa konstrukcja bio-inertnych kapilar i złączek InfinityLab Quick Connect/Quick Turn.
 • Szybsze poszukiwanie optymalnych warunków pH i łatwiejsze przygotowywanie buforów i rozpuszczalników – dla chromatografii jonowymiennej dzięki zastosowaniu oprogramowania Agilent Buffer Advisor software.
 • Możliwość rozbudowy do opcji Multi-Detector Bio-SEC – do zastosowania w powtarzalnych, zaawansowanych analizach pomiaru dokładnych mas cząsteczkowych i wielkości farmaceutyków pochodzenia białkowego.
 • Szeroka oferta kolumn AdvanceBio – Obszerne portfolio kolumn chromatograficznych dla chromatografii wykluczania (SEC), chromatografii jonowymiennej, chromatografii w odwróconym układzie faz oraz mapowania peptydów.

Zastosowania

Szukaj w serwisie
Polityka cookies