1260 Infinity II Multi-Detector Bio-SEC

Systemy Agilent 1260 Infinity Multi-Detector Bio-SEC są rozwiązaniem dedykowanym do wysoce powtarzalnych, zaawansowanych analiz bio-farmaceutyków pochodzenia białkowego. Chromatografia wykluczania (Size-exclusion chromatography- SEC) jest standardową techniką umożliwiającą ilościowe oznaczanie monomerów, dimerów, agregatów oraz potencjalnych produktów degradacji białek i jest częstym wymogiem w celu uzyskania zgody organów regulacyjnych dla bio-farmaceutyków. Zaawansowane detektory światła rozproszonego (ELSD), pozwalają biochemikom na określenie dokładnej masy cząsteczkowej i rozmiaru cząsteczek w roztworach badanych, jednocześnie umożliwiając znacznie czulszą detekcję potencjalnych agregatów w przypadku analiz dużych bio-cząsteczek. Najwyższa powtarzalność analiz jest skutkiem zastosowania odpornej aparatury firmy Agilent oraz najnowszej technologii produkcji kolumn do chromatografii wykluczania.

W celu poznania konkretnych aplikacji skorzystaj z narzędzia Application Finder.

Cechy kluczowe

  • Wysoce powtarzalne analizy dostarczające informacji na temat dokładnej masy cząsteczkowej i rozmiaru bio-cząsteczek.
  • Wysoka czułość wykrywania agregatów z zaawansowanymi detektorami światła rozproszonego o najniższej na rynku objętości martwej.
  • Precyzja pomiaru rozmiaru i masy cząsteczkowej cząsteczek dzięki zaawansowanym system detekcji.
  • Doskonała powtarzalność ułatwiająca obróbkę danych.
  • Długi czas pracy układu bez konieczności prac konserwacyjnych, dzięki zastosowaniu w pełni przetestowanego kompletnego rozwiązania od jednego producenta – firmy Agilent.
  • Całkowicie wolna od metalu droga próbki badanej zapewniająca najniższą aktywność powierzchniową układu, wysoką tolerancję dla roztworów soli i możliwość termostatowania poniżej temperatury otoczenia.
  • Proste w obsłudze oprogramowanie ułatwia analizę danych zarówno w trybie pracy rutynowej jak i eksperckim Easy to use software.
  • Wysoko wydajne kolumny do chromatografii wykluczania Bio-SEC, zapewniają maksymalną rozdzielczość High efficiency Bio-SEC columns.

Zastosowania

Szukaj w serwisie
Polityka cookies