Voice200 ultra

Voice200 ultra

 

Instrument Voice200 ultra SIFT-MS zapewnia elastyczną platformę, dzięki której tak wielu klientów tworzy swoje aplikacje. Dzięki wielu opcjom dozowania próbek, wysokiej czułości i wysokiej selektywności Voice200 ultra RT jest wiodącym w swojej klasie rozwiązaniem do analizy związków lotnych w czasie rzeczywistym.

 Zalety VOICE200 ultra

  • Natychmiastowe oznaczanie ilościowe lotnych związków organicznych i gazów nieorganicznych przy użyciu w pełni zintegrowanej, obszernej biblioteki jonizacji chemicznej
  • Analiza powietrza w czasie rzeczywistym z granicami wykrywalności na poziomie części bilionowych objętości (pptV) 
  • Łatwość obsługi z prostotą przycisku i brakiem przygotowania próbki
  • Zaprojektowany i skonstruowany do użytku w środowiskach komercyjnych, przemysłowych i badawczych
Szukaj w serwisie
Polityka cookies