Mineralizacja/ekstrakcja mikrofalowa

Wykorzystanie mikrofal do przygotowania próbek znacząco wzrosło w ostatnich latach. W literaturze można znaleźć przykłady zastosowań dla praktycznie wszystkich rodzajów matryc, zwłaszcza do oznaczania pierwiastków śladowych z wykorzystaniem technik spektrometrii atomowej (AAS, MP-AES, ICP-OES, ICP-MS), w sposób bezpieczny i czysty, skracając maksymalnie czas potrzebny na ten etap. Przygotowanie próbek (mineralizacja) wspomagane mikrofalami to nie tylko narzędzie badawcze, ale przeznaczone także dla rutynowych laboratoriów analitycznych. Jest to obecnie najnowocześniejsza metoda przygotowania próbek do analizy pierwiastków śladowych.

Dobrze wiadomo, że przygotowanie próbki jest jednym z najistotniejszych etapów sekwencji analitycznej dla uzyskania wiarygodnych wyników. Dostępny na rynku sprzęt analityczny pozwala na bardzo wysoką zdolność wykrywania pierwiastków śladowych (np. spektrometry mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie) na najniższych poziomach, ale większość z nich może rutynowo pracować z roztworami zawierającymi zmineralizowane matryce lub rozcieńczonymi.

W ofercie Perlan znajdują się najwyższej klasy mineralizatory mikrofalowe produkcji Preekem Scientific. Urządzenia są bezpieczne, szybkie i skuteczne. Znajdują obecnie zastosowanie zarówno w laboratoriach komercyjnych jak i jednostkach naukowych.

Szukaj w serwisie
Polityka cookies