ChromSpace

 

Oprogramowanie ChromSpace pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału technik GC × GC nie tylko w laboratoriach naukowych, ale także w rutynowych działaniach nastawionych na wysoką produktywność. To oprogramowanie łączy proste przepływy pracy, przyjazne dla użytkownika środowisko i potężne narzędzia do wyszukiwania danych.

Oprogramowanie ChromSpace zapewnia:

  • Intuicyjne przetwarzanie danych GC-MS i GCxGC w różnych formatach wejściowych  (m.in. .lsc, .d, .raw, .rsd i .cdf).
  • Łatwe do opanowania przepływy pracy z szybkim tworzeniem metod i przetwarzaniem wsadowym, analizą ilościową oraz raportowaniem
  • Uproszczone i ukierunkowane wyszukiwanie substancji za pomocą skryptów opartych na charakterystyce widma
  • Dekonwolucję spektralną do znajdowania ukrytych pików
  • Szybką nawigację po danych z polami regulowanymi przez użytkownika (chromatogramy, granice konturów, tabele, widma) połączonych dynamicznie
  • Licencjonowanie sieciowe w celu ujednolicenia między laboratoriami
  • Solidny algorytm „wyrównania danych”, który warunkiem koniecznym do dalszej pracy z danymi (porównanie próbek, analiza statystyczna) 
  • Automatyczną analizę różnic za pomocą oprogramowania ChromCompare +.
Szukaj w serwisie
Polityka cookies