6475 - Tandemowy spektrometr mas Agilent

 • NOWOŚĆ 2022- Tandemowy spektrometr mas Agilent 6475
  to  najnowszy model z serii niezawodnych aparatów LC/MS/MS, cieszących się najwyższym uznaniem i zaufaniem klientów, przewidziany do rutynowych analiz

 • Ten wszechstronny, charakteryzujący się wysoką czułością i trwałością spektrometr masowy, wyposażony został w zaawansowane technologicznie moduły takie jak: źródło jonów Agilent Jet Stream (AJS),  zakrzywiona i zwężająca się cela kolizyjna, grzane hiperboliczne kwadrupole i system detekcji oparty o +/- 20 kV HED.

 • Aparat 6475 LC/TQ został również wyposażony w inteligentne rozwiązania systemowe: EMF (wczesne przypominanie o konserwacji), zaplanowane strojenie, sprawdzenie strojenia oraz pracę w trybie ponownego nastrzyku.
 • Niskie granice wykrywalności wymagane w analizie pestycydów, PFAS, leków weterynaryjnych, nitrozoamin oraz innych regulowanych przepisami analizach są łatwe do osiągnięcia, dzięki zastosowanym w aparacie zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom,
 • Korzystając z  zaawansowanych, ale jednocześnie łatwych w użyciu inteligentnych rozwiązań systemowych, w które aparat został wyposażony, twoje laboratorium może być w najwyższym stopniu dyspozycyjne, utrzymywać najlepsze osiągi, pomagać w planowaniu czynności konserwacyjnych urządzenia, a w rezultacie uzyskiwać wiarygodne wyniki.

 

ZASTOSOWANIA

1)  Analiza pestycydów w różnych matrycach:

- analiza wody

- analiza środków/produktów do spożycia

- analiza żywności

 

Zobacz przebieg procesu analizy pozostałościi pestycydów w próbkach o dużej zawartości wody, oleju i skrobi.

Opracowano kompleksowy przepływ pracy LC/MS/MS do oznaczania ilościowego 510 pozostałości pestycydów z zamiarem przyspieszenia i uproszczenia rutynowych laboratoryjnych badań żywności. Przejścia związków i zoptymalizowane parametry zostały opracowane w oparciu o bazę danych Agilent Pesticide Dynamic MRM Database, która zawiera aż ponad 750 pestycydów, w tym wybrane parametry, umożliwiające szybkie i łatwe przeniesienie do metody analitycznej. Przepływ procesó pracy obejmuje przygotowanie próbki, separację chromatograficzną, wykrywanie metodą spektrometrii mas (MS), analizę danych i interpretację. Możliwość zastosowania  procesów została zademonstrowana przy użyciu systemu Agilent 1290 Infinity II LC połączonego z potrójnym kwadrupolem Agilent, poprzedni model 6470 LC/MS na trzech matrycach żywnościowych o różnych typach zawartości: pomidor (wysoka zawartość wody), pszenica (wysoka zawartość skrobi) i oliwa z oliwek ( wysoka zawartość oleju).

Zobacz notę aplikacyjną:  Comprehensive LC/MS/MS Workflow of Pesticide Residues in High Water, High Oil, and High Starch Sample Matrices Using the Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS System

2) Testowanie związków nie ulegających rozkładowi.


Ze względu na powszechne stosowanie w wielu obszarach, substancje perfluoro- i polifluoroalkilowe (PFAS/PFOA) są wszechobecne w środowisku.
Oznaczanie PFOA i PFAS w sposób pozwalający uzyskać powtarzalne wyniki analizy z odpowiednią czułością, wymaga wiarygodnej i niezawodnej aparatury LC/MS/MS.
Bazy danych MRM dla PFAS oraz noty aplikacyjne właściwe dla konkretnych przepisów, to tylko niektóre z elementów opracowanych dla spektrometru 6475 LC/MS TQ,  aby na bieżąco pomóc Ci sprostać wymogom prawnym.

3) Oznaczanie zanieczyszczeń w przemyśle farmaceutycznym

Nitrozoaminy to grupa związków uznanych za genotoksyczne, oznaczanych wśród zanieczyszczeń farmaceutycznych, których działanie jest szkodliwe dla zdrowia człowieka. W rezultacie urzędy regulacyjne ustaliły ścisłe wytyczne dotyczące obecności nitrozoamin w farmaceutykach. Aby wesprzeć laboratoria wykonujące te oznaczenia, firma Agilent jako jedna z pierwszych udostępniła metodę LC/MS dla potrójnego kwadrupola, do rutynowej analizy nitrozoamin.

Zobacz metody analityczne dotyczące nitrozoamin na portalu Agilent Tools for Pharmaceutical Impurities Analysis

JAK TO DZIAŁA ? 

Kompleksowe rozwiązania zwiększają produktywność i wydłużają do maksimum czas pracy bez usterek

Inteligentne funkcje systemowe wbudowane w 6475 LC/MS zwiększają produktywność i minimalizują przestoje aparatu. U podstaw jego szczytowych osiągów leży tryb automatycznego strojenia z algorytmem SWARM, ułatwiający znalezienie w wielowymiarowej przestrzeni optymalnych parametrów pomiarowych. Strojenie można zaplanować tak, aparat pracował w optymalny sposób od samego  początku dnia. System EMF przekazuje informacje o statusie aparatu, dzięki czemu można szybko reagować na problemy i planować czynności konserwacyjne. I wreszcie, inteligentne zaplanowanie przebiegu analizy gwarantuje, że nie dochodzi do kontaminacji próbek, wyniki analiz mieszczą się w zakresie roboczym a rezultaty jest szybko łatwo przejrzeć.

Ocena czułości aparatu z odpowiednim poziomem ufności – Limit Detekcji Urządzenia (IDL)

Zaawansowane algorytmy stosowane do obróbki danych sprawiają, że tradycyjna miara czułości określana jako stosunek sygnału do szumu (S/N) może błędnie odzwierciedlać możliwości urządzenia. Zamiast tego, seria nastrzyków dostarcza odpowiednich danych statystycznych pokazując przydatność instrumentu do wiarygodnego oznaczania śladowych ilości analitów. Miara czułości aparatu wykorzystująca te dane statystyczne określana jest mianem Limitu Detekcji Urządzenia  (IDL).

IDL został sprawdzony z zachowaniem wszelkich rygorów i zaakceptowany przez najlepsze światowe urzędy regulacyjne oraz ekspertów w dziedzinie spektrometrii mas.

Dowiedz się więcej o pochodzeniu IDL i o tym, jak zastosować go do swoich pomiarów już dziś.

Cechy kluczowe

 • Różnorodne i łatwe do konfigurowania źródła jonów: AJS, ESI, APCI oraz MMI pozwolą poradzić sobie z dowolną analizą
 • Szeroki zakres mas pozwala na analizę jonów o zróżnicowanym pochodzeniu i rozmiarach, od małych cząsteczek po wielokrotnie naładowane peptydy
 • VacShield – pozwala na wykonywanie czynności konserwacyjnych w obrębie źródła jonów bez konieczności likwidowania próżni wewnątrz aparatu, co bardzo znacząco skraca czas trwania rutynowych konserwacji z 6 godzin do 30 minut
 •  Wczesne przypominanie o konserwacji (EMF) dzięki aktywnemu monitorowaniu wskaźników aparatu, dostarcza raporty o kondycji i statusie urządzenia, a więc daje możliwość planowania niezbędnych przestojów lub sprawnego rozwiązania nagłych problemów.
 • Moduł Inteligent Reflex gwarantuje, że uzyskane wyniki mieszczą się w zakresach roboczych  – monitorując zjawisko przenoszenia próbki oraz wyniki o stężeniach powyżej zakresu kalibracji.  Jeśli spełnione są odpowiednie, zadane kryteria, wykonywane są dodatkowe nastrzyki ślepej próby, bądź wykonywany jest nastrzyk ze zmniejszoną objętością. 
 •  Dzięki skróconej metodzie HPLC do analiz przesiewowych  i standardowej metodzie stosowanej do oznaczania ilościowego, praca w trybie fast screening w połączeniu z modułem Intelligent Reflex radykalnie poprawia przepustowość. Jeśli badana substancja została wykryta w trakcie analizy przesiewowej, następuje ponowny nastrzyk próbki, tym razem z metodą do oznaczania ilościowego.
 • Wbudowane zabezpieczenia techniczne w połączeniu z zabezpieczeniami proceduralnymi, gwarantują bezpieczeństwo danych, kontrolę dostępu i ułatwiają zachowanie zgodności z wymogami określonymi w US FDA 21 CFR Part 11, EU Annex 11 i podobnych krajowych przepisach dotyczących zapisów elektronicznych.

 

SPECYFIKACJA

Czas opróżniania (Clearance time) celi kolizyjnej

<1 ms

Wymiary (szer. x dł. x wys.)      

47.5 cm x 77.3 cm x 84 cm

Czułość (jako IDL)           

< 3.5 fg Reserpine on-column, < 3.5 ppt

parametr IDL jedynie dla nowych aparatów ze źródłem AJS + kolumna testowa, HPLC serii Agilent 1290 Infinity

Monitorowanie stanu instrumentu 

system wczesnego przypominania o konserwacji (EMF)

Źródło jonów   

ESI
AJS

APCI

MultiMode (ESI+APCI)

NanoESI

Szybkość MRM         

500 MRM transitions/s

Zakres mas       

m/z 5-3000

Minimalny czas obserwacji dla MRM       

0.5 ms

Szybkość zmiany polaryzacji 

<25 ms

Rozdzielczość analizatora kwadrupolowego (szerokość połówkowa; FWHM) 

Narrow = 0.4 Da

Unit = 0.7 Da

Wide = 1.2 Da

Widest = 2.5 Da

Szybkość skanowania         

18700 Da/s

 

 

TECHNOLOGIA

 Inteligentne rozwiązania systemowe wraz z potężnym systemem LC/TQ gwarantują niezwykłe osiągi

Aparaty Agilent LC/MS z potrójnym kwadrupolem (LC/TQ), zaprojektowane aby zapewnić rzetelne analizy, teraz zostały wzbogacone o kolejne inteligentne funkcje systemowe. Wszystko po to,  aby osiągnąć maksymalną przepustowości, utrzymać wysoką jakość wyników analiz i zapobiec nieoczekiwanym przestojom konserwacyjnym.

Zyskaj spokój dzięki aparatom Agilent 6475 LC/TQ z oprogramowaniem MassHunter 12.

Dowiedz się więcej 

 

Szukaj w serwisie
Polityka cookies