O nas

Firma PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w listopadzie 1999 roku pod nazwą Agilent Technologies Poland Sp. z o.o. w ramach realizacji strategicznego planu podziału firmy Hewlett Packard. Od maja 2002 roku firma działa pod nazwą PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. i jest autoryzowanym dystrybutorem działu Life Science and Chemical Analysis firmy Agilent Technologies Inc.

Firma PERLAN Technologies dostarcza aparaty, akcesoria oraz kompletne rozwiązania umożliwiające odbiorcom identyfikację i prowadzenie badań tysięcy substancji, określając ich skład, budowę, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, analizękomórkową, metaboliczną oraz analizę DNA i RNA.

 

Najpowszechniej wykorzystywana aparatura z oferty PERLAN Technologies obejmuje: chromatografy gazowe i cieczowe, detektory mas, spektrometry ICPMS, aparaty do elektroforezy kapilarnej, bioanalizatory i skanery mikromacierzy oraz analizatory metabolizmu komórkowego.

 

Aparatura analityczna dostarczana przez PERLAN Technologies stosowana jest w laboratoriach naukowo-badawczych wyższych uczelni, instytutów naukowych oraz w kontroli jakości związanej z ochroną środowiska, badaniem żywności, przemysłem petrochemicznym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym.

 

W celu zapewnienia wiarygodności oraz najpełniejszego wykorzystania informacji uzyskiwanych w trakcie analiz firma PERLAN Technologies oferuje pełen zakres usług serwisowych, w tym związanych ze standaryzacją i walidacją dostarczanej aparatury a także procedur analitycznych.

Szukaj w serwisie