O nas

Zmiana nazwy firmy Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.

 

ZMIANA NAZWY SPÓŁKI

informujemy, że z dniem 12 lipca 2023 firma Perlan Technologies Polska zmieniła nazwę na Altium International Sp. z o.o.

Nowa nazwa spółki jest wynikiem realizacji naszego strategicznego planu rozwoju.

Zmiana dotyczy nazwy firmy i identyfikacji wizualnej, co ma na celu ujednolicenie spółek wchodzących w skład Altium, a tym samym wzmocnienie ich rozpoznawalności w grupie kapitałowej Altium. Nasze wartości, portfolio produktów i usług pozostaje niezmienione, podobnie jak nasz zespół pracowników.

Adres siedziby firmy, numery telefonów i dane dotyczące rejestracji spółki, w tym numer NIP, KRS, kapitał zakładowy pozostają bez zmian.

Więcej w sprawie zmiany nazwy i identyfikacji wizualnej znajduje się w oficjalnym piśmie: 

POBIERZ PISMO 

Strona grupy kapitałowej Altium 

www.altium.net

Firma Altium International Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w listopadzie 1999 roku pod nazwą Agilent Technologies Poland Sp. z o.o. w ramach realizacji strategicznego planu podziału firmy Hewlett Packard. Od maja 2002 roku firma działa pod nazwą PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. i jest autoryzowanym dystrybutorem działu Life Science and Chemical Analysis firmy Agilent Technologies Inc. 

12 lipca 2023 firma zmieniła nazwę spółki z Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. na Altium International Sp. z o.o. w związku z przynależnością do grupy kapitałowej Altium i realizacją strategicznego planu rozwoju.

Firma Altium International Sp. z o.o. dostarcza aparaty, akcesoria oraz kompletne rozwiązania umożliwiające odbiorcom identyfikację i prowadzenie badań tysięcy substancji, określając ich skład, budowę, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, analizę komórkową, metaboliczną oraz analizę DNA i RNA.

 

Najpowszechniej wykorzystywana aparatura z oferty Altium International Sp. z o.o. obejmuje: chromatografy gazowe i cieczowe, detektory mas, spektrometry ICPMS, aparaty do elektroforezy kapilarnej, bioanalizatory i skanery mikromacierzy oraz analizatory metabolizmu komórkowego.

 

Aparatura analityczna dostarczana przez Altium International stosowana jest w laboratoriach naukowo-badawczych wyższych uczelni, instytutów naukowych oraz w kontroli jakości związanej z ochroną środowiska, badaniem żywności, przemysłem petrochemicznym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym.

 

W celu zapewnienia wiarygodności oraz najpełniejszego wykorzystania informacji uzyskiwanych w trakcie analiz firma Altium International oferuje pełen zakres usług serwisowych, w tym związanych ze standaryzacją i walidacją dostarczanej aparatury a także procedur analitycznych.

Szukaj w serwisie
Polityka cookies