Zestawy odczynników Agilent SureSelect

Agilent oferuje wysokiej jakości zestawy odczynników do przygotowania bibliotek zależnie od potrzeb danego doświadczenia.

Najnowsza generacja zestawów SureSelect XTHS zawiera dodatkowy molekularny barkod (składający się z 10 nukleotydów), który może pomóc zidentyfikować fałszywie pozytywne warianty (powstałe np. wskutek błędu polimerazy czy sekwencjonowania). Jednocześnie molekularny barkod umożliwia znacznie bardziej czułe wykrycie rzadko występujących wariantów.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie głównych cech poszczególnych zestawów:

Nazwa zestawu

SureSelect XTHS

SureSelect LowInput

SureSelect XT

SureSelect XT2

SureSelect QXT

Ilość DNA

10ng-200ng

10ng-200ng

200ng-3ug

100ng-1ug

50ng

Czas pracy

8 godzin

8 godzin

1,5 dnia

1,5 dnia

8 godzin

Fragmentacja DNA

Sonikacja

Sonikacja

Sonikacja

Sonikacja

Trawienie transpozazą

Czas hybrydyzacji

90 minut

90 minut

16 godzin

16 godzin

90 minut

Unikatowe cechy

Zoptymalizowane do FFPE

Molekularne barkody

Próbki indeksowane przed hybrydyzacją

Zoptymalizowane do FFPE

Molekularne barkody

Próbki indeksowane przed hybrydyzacją

Kompatybilne z FFPE

Pulowanie próbek przed hybrydyzacją

Kompatybilne z WGS i ukierunkowanym NGS

 

Kluczowe korzyści

Wysoka czułość: ≤1% VAF

Indeksy dla 192 próbek

Bardzo złożone próbki

Ekonomiczne

Nie wymaga sonikacji

 

Każdy zestaw Agilent SureSelect może zostać zautomatyzowany na stacji pipetującej Bravo. Dzięki temu uzyskamy w pełni powtarzalne wyniki w znacznie krótszym czasie.

Agilent oferuje również rozwiązania do kontroli jakości poszczególnych etapów przygotowania bibliotek do NGS. Należą do nich:

  1. Ocena jakości genomowego DNA po izolacji:
    1. za pomocą Tapestation,
    2. za pomocą Real Time PCR – zestaw FFPE QC.

W przypadku próbek FFPE bardzo ważna jest ocena stopnia degradacji DNA. Ma to kluczowe znaczenie dla ilości cykli w PCR oraz dla ilości sekwencjonowania dla danej próbki.

  1. Ocena DNA: po fragmentacji, przed hybrydyzacją, przed multipleksowaniem
    1. za pomocą Tapestation,
    2. za pomocą Bioanalyzer 2100
Szukaj w serwisie
Polityka cookies