1260 Infinity II Analytical SFC

System 1260 Infinity Analytical SFC jest prostym w obsłudze, systemem chromatografii cieczowej w obszarze nadkrytycznym dla separacji chiralnej i a-chiralnej, zapewniając czułość podobną do chromatografii cieczowej oraz zakres mocy serii UHPLC (ultra wysokosprawna chromatografia cieczowa). Niepowtarzalne możliwości przełączania pomiędzy systemami SFC/UHPLC oraz SFC/UHPLC Hybrid zapewniają dwa ortogonalne tryby separacji w ramach jednego systemu. Umożliwia to inteligentne ekranowanie w celu uzyskania najbardziej odpowiedniej metody oraz dostarczenie obszernych informacji na temat złożonych prób i analizy zanieczyszczenia. Rozwiązanie Agilent 1260 SFC obejmuje najszerszy i najbardziej wszechstronny zakres cen i wydajności SFC - od prostych aktualizacji SFC do istniejących systemów 1100/1200/1600, do pełnych rozwiązań SFC/UHPLC/MS. Możliwe jest rozszerzenie zdolności detekcji za pomocą serii Agilent 6100 (SQ)6200 (QTOF)6500 (QQQ), urządzenia Agilent Evaporative Light Scattering Detector (detektor rozpraszania światła przez wyparowanie - ELSD) oraz  Flame Ionization Detector (detektor płomieniowo-jonizacyjny - FID).

Cechy kluczowe

  • Dostępny jako pełny system lub jako aktualizacja do istniejących systemów chromatografii cieczowej LC 1100, 1200 i 1600.
  • Niepowtarzalne zdolności przełączania pomiędzy UHPLC a SFC w ramach jednego systemu, bez konieczności ekwilibracji.
  • Wyłącznie system SFC o możliwości obsługi ciśnienia 600 barów.
  • Różne możliwości wyboru rozpuszczalników dla szerokiego zakresu modyfikatorów związków organicznych, co umożliwia korzystanie z unikalnej selektywności.
  • Czułość podobna do oferowanej przez serię UHPLC.
  • Dziesięciokrotnie do piętnastokrotnie niższe koszty operacyjne, dzięki zastosowaniu standardowej jakości gazowego CO2.
  • Opcjonalnie - pełne właściwości opracowywania metody, w celu zapewnienia szybkiego i bezpośredniego wyboru kolumny i modyfikatora.
  • Kompatybilność spektrometru mas (MS) z systemami LC/MS serii 6100 (SQ)6200 (TOF)6400 (QTOF)6500 (QQQ).
  • Niski poziom zużycia rozpuszczalników oraz mniej generowanych odpadów na rzecz prawdziwie zielonych technologii chemicznych.
  • Jakość instrumentów i usług Agilent.

Zastosowania

Szukaj w serwisie
Polityka cookies