6530 Q-TOF LC/MS

Przenieś swoje analizy na nowy poziom ze spektrometrem mas Agilent 6530 Q-TOF. Analiza pełnego widma połączona z MS/MS lub trybem zbierania wszystkich jonów czyni to urządzenie odpowiednim dla zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, naukach przyrodniczych oraz dla agencji rządowych. Dokładna spektrometria mas zapewnia większe zaufanie do uzyskiwanych wyników w porównaniu do badań prowadzonych z zastosowaniem urządzeń o rozdzielczości jednostkowej.

6530 Q-TOF LC/MS zapewnia dokładne pomiary mas, więc możesz mieć pełne zaufanie do swoich danych. Wszystkie plany pracy oprogramowania naszych urządzeń wysokiej i średniej klasy są kompatybilne z 6530, zapewniając najpotężniejszy z możliwych dostęp do danych i badań. Udowodniona wydajność 6530 gwarantuje utrzymanie pracy w laboratorium na wysokim poziomie.

 

Specyfikacja

Zakres dynamiczny widma  

 

5 rzędów wielkości

 

Źródło jonów

Podwójne AJC

Wielotrybowe (ESI+APCI)

Podwójne ESI

GC/PACI

 

APCI
NanoESI

 

Szybkość zbierania danych MS

50 widm na sekundę

 

Dokładność mas MS (dodatnia)

<2 ppm RMS

Czułość MS (dodatnia)

S/N (RMS) > 200:1. Pomiar 1 pg rezerpiny na kolumnie.

 

Szybkość zbierania danych MS/M

50 widm na sekundę

 

Dokładność mas MS/MS (dodatnia)

<3 ppm RMS

 

Czułość MS/MS (dodatnia)

S/N (RMS) > 500:1. Pomiar 1 pg rezerpiny na kolumnie.

Cykl przełączania polarności

1 sek.

Rozdzielczość kwadrupola (FWHM)

1,3 Da (strojenie automatyczne)

 

Zakres izolacji mas kwadrupola

m/z 20-4000

 

Platforma programowa

MassHunter

Wspierane dodatki programowe

MassHunter BioConfirm

              Classifier

 

MassHunter VistaFlux
Lipid Annotator

 

Mass Profiler Professional

 

Zakres mas TOF

m/z 20-20,000

 

Rozdzielczość mas TOF (FWHM)

> 10,000 dla m/z 118 niezależnie od szybkości zbierania danych

> 20,000 dla m/z 1522 niezależnie od szybkości zbierania danych

 

Stabilność temperatury mas

<1 ppm / 3 °C

 

Cechy kluczowe

  • Dokładność mas do 2 ppm zapewnia pełne zaufanie do prowadzonych analiz.

  • Potężne źródło Agilent Jet Stream pozwala na odkrywanie niskich poziomów związków.

  • Szeroki zakres dynamiczny widma pozwala na jednoczesny pomiar mniejszych ilości związków w obecności intensywnych interferencji tła.

  • Najnowsze interfejsy chromatograficzne Agilent Infinity II UHPLC, 2D-LC, SFC oraz GC-APCI zapewniają błyskawiczną szybkość zbierania danych.

  • Potężne oprogramowanie MassHunter zapewnia najnowsze możliwości profilowania, charakteryzacji, identyfikacji i analizy ilościowej związków w złożonych mieszaninach dzięki MS i MS/MS o wysokiej rozdzielczości.

  • Niecelowane badania jakościowe i ilościowe z zastosowaniem techniki Agilent MS/MS wszystkich jonów.

Szukaj w serwisie
Polityka cookies