Standardowe procedury robocze

Standardowe procedury robocze są opisami kompletnych metod analiz gotowych do implementacji i certyfikacji w Państwa laboratorium. Poniżej zamieszczone są streszczenia oraz fragmenty SPR. W sprawie wprowadzenia tych procedur do Państwa laboratorium prosimy o kontakt.

Oznaczanie benzo[a]pirenu, benzo[a]antracenu, benzo[b]fluorantenu oraz chryzenu w olejach jadalnych.

Oznaczanie czystości tłuszczów mlecznych.

Oznaczanie karbendazymu w przetworach z pieczarek.

Oznaczanie karbendazymu w przetworach z pieczarek oraz świeżych pieczarkach.

Oznaczanie tokoferoli i tokotrienoli w olejach i tłuszczach zwierzęcych i roślinnych.

Oznaczanie benzo[a]pirenu, benzo[a]antracenu, benzo[b]fluorantenu oraz chryzenu w mięsie ryb wędzonych i produktach rybołówstwa wędzonych.

Oznaczanie metabolitów witaminy D we krwi.

Oznaczanie alkoholu metylowego oraz glikolu etylenowego we krwi.

Szukaj w serwisie
Polityka cookies