Ekspresja genów

Agilent dostarcza pełne rozwiązanie do badania ekspresji genów dowolnego organizmu za pomocą mikromacierzy oligonukleotydowych. Obejmuje ono zestawy odczynników do znakowania RNA, hybrydyzacji, płukania, system do skanowania mikromacierzy SureScanner oraz oprogramowanie do analizy statystycznej wyników Genespring.

Oferujemy szeroki wybór mikromacierzy, które umożliwiają:

Protokół przygotowania próbki jest bardzo łatwy do wykonania. Wymagane jest min 10ng RNA. Możliwe jest zaprojektowanie eksperymentu w układzie jedno- lub dwukolorowym. Jak pokazują publikacje z renomowanych ośrodków naukowych mikromacierze ekspresyjne mogą być stosowane równolegle z RNA-seq np. jako narzędzie umożliwiające badanie przesiewowe.

Kluczowym składnikiem platformy do analizy transkryptomu jest Genespring. Program ten umożliwia każdemu biologowi określenie poziomu ekspresji genów i miRNA, analizę szlaków metabolicznych oraz lokalizację białek w komórce. Dodatkowe moduły Genespring mogą posłużyć do analizy metabolitów oraz wyników z różnych technik wykorzystujących NGS. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa analiza multiomiczna próbek.

Szukaj w serwisie
Polityka cookies