6560 - LC/MS

Spektrometr mas 6560 Ion Mobility QTOF firmy Agilent to sprawdzony system analizatora iFunnel Q-TOF 6550 sprzężonego z techniką ruchliwości zjonizowanych cząsteczek w gazie buforowym pod wpływem pola elektrycznego. Instrument 6560 IM Q-TOF LC/MS firmy Agilent pozwala uzyskać większą ilość informacji z analiz złożonych próbek poprzez dodanie dodatkowego wymiaru rozdzielenia dzięki zastosowaniu spektrometrii ruchliwości jonów, w połączeniu z dokładnym pomiarem przekroju czynnego zderzeń cząsteczki bez konieczności użycia zależnych od klasy związków, wzorców kalibracyjnych. Aparat Ion Mobility Q-TOF sprzężony z chromatografem cieczowym 1290 UHPLC firmy Agilent zapewnia doskonałe połączenie mocy rozdzielczej i selektywności chromatografii cieczowej, spektrometrii ruchliwości jonów i spektrometrii mas. Użytkownicy mają teraz dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych pomagających sprostać wyzwaniom stawianym przez analizy z zakresu LC/MS. Zastosowanie innowacyjnej technologii iFunnel znacząco poprawia czułość instrument, co pozwala na uzyskanie większego zakresu informacji z pojedynczej analizy oraz pozyskanie wyższej jakości widm MS/MS w analizach śladowych. Wszechstronne oprogramowanie umożliwia intuicyjną eksplorację złożonych danych pozyskanych dzięki spektrometrii ruchliwości jonów oraz spektrometrii mas. 6560 IM Q-TOF jest idealnym rozwiązaniem do badań lipidów, polisacharydów, stereoizomerów, znajduje zastosowanie w dziedzinach takich jak proteomika i metabolomika.

Cechy kluczowe

  • Umożliwia detekcję większej ilości związków w skomplikowanych matrycach w analizach śladowych.
  • Zapewnia lepsze rozdzielenie lipidów i glikanów.
  • Umożliwia Dokładny pomiar przekroju czynnego zderzeń cząsteczki.
  • Pozwala na dogłębną charakterystyką konformacji cząsteczek oraz analizę związków izomerycznych.
  • Zapewnia zachowanie struktury przestrzennej niestabilnych cząsteczek w fazie gazowej.
Szukaj w serwisie
Polityka cookies