Gerstel

Gerstel (DE) produkuje zautomatyzowane systemy przygotowywania próbek oraz podawania próbek do GC, GC/MS, LC i LC/MS.

- dynamiczne headspace DHS i DHSLarge

- automatyczna ekstrakcja do fazy stałej (SPE)

- automatyczna ekstrakcja za pomocą pipety jednorazowej (DPX)

- GERSTEL Twister SBSE - ekstrakcja z wykorzystaniem ruchomego elementu sorpcyjnego

- rozwiązania dla termicznej desorpcji, ekstrakcji i pirolizy.

www.gerstel.com

Szukaj w serwisie
Polityka cookies