1290 Infinity II HDR-DAD Analizator Zanieczyszczeń

Wykrywaj i analizuj ilościowo wszystkie składniki próbki – w trakcie jednego działania

Czy musisz przeprowadzać drugą analizę, aby określić ilość zanieczyszczeń niskiego poziomu? Czy spędzasz zbyt dużo czasu ręcznie integrując zanieczyszczenia? Czy musisz poprawić precyzję dla zanieczyszczeń niskiego poziomu? Czy potrzebujesz wyższej rozdzielczości chromatograficznej lub krótszych czasów działania? Rozwiązaniem jest system analizatora zanieczyszczeń 1290 Infinity II HDR-DAD, który zapewnia 30x wyższy zakres dynamiczny, 30x wyższą czułość UV oraz rozdzielczość i szybkość UHPLC.

Cechy kluczowe

  • Zmniejszony czas uzyskiwania wyników i zwiększona produktywność. Przy trzydziestokrotnie szerszym zakresie liniowym rozwiązania 1290 Infinity II High Dynamic Range DAD, odpowiedź detektora zmieści się w zakresie kalibracji. Nie jest wymagana ponowna analiza, kalibracja, ani dodatkowe etapy przygotowania próbki.
  • Uzyskaj do 30x wyższą czułość dla jednoczesnych analiz i określania ilościowego głównych związków 
    i zanieczyszczeń. Uzyskaj większą pewność zautomatyzowanej integracji pików i osiągnij wyższą precyzję dla elementów śladowych.
  • Wyższa rozdzielczość i szybkość. Rozszerzony zakres, łączący wysokie ciśnienie do 1300 bar (1290 Infinity II LC) lub 600 bar (1260 Infinity LC) i wysokie tempa przepływu analitycznego do 5 ml/min, umożliwia uzyskanie maksymalnej wydajności chromatograficznej.
  • Nigdy nie pominiesz związku aktywnego w UV dzięki jednoczesnemu monitorowaniu pełnego zakresu długości fali.
  • Nigdy nie utracisz żadnego związku dzięki połączeniu z innymi możliwościami detekcji, takimi jak pojedynczy kwadrupol LC/MS Serii 6100 lub detektor światła rozproszonego 1290 Infinity II z 90x szerszym zakresem dynamicznym.
  • Największe szybkości analizy. Szybkość przesyłania danych do 240 Hz z 1290 Infinity II DAD lub 120 Hz z 1290 Infinity II DAD FS.

Zastosowania

Szukaj w serwisie
Polityka cookies