Kontrakt brązowy

Eliminacja nieplanowanych kosztów naprawy.

Całkowity zakres napraw przy stałym koszcie rocznym.

Pakiet Serwisowy Brązowy zapewnia poczucie bezpieczeństwa i pewność uniknięcia nieplanowanych, kosztownych napraw oraz niepotrzebnych przestojów w toku pracy, wywołanych przez awarię. W ramach Pakietu Brązowego pokrywane są wszelkie koszty napraw na miejscu użytkowania oraz koszty dojazdu i wykonywanych czynności naprawczych, części zamiennych. Ponadto zgłoszenia klientów kontraktowych zyskują uprzywilejowany status w porównaniu ze zgłoszeniami klientów nie kontraktowych.

Serwisowanie urządzeń w ramach Pakietu Serwisowego przez firmę PERLAN oznacza brak zbędnych przerw w pracy laboratorium.

W ramach Pakietu Brązowego oferujemy kompleksowe usługi serwisowe takie jak:

  • Priorytetowość zgłoszeń – uprzywilejowany status i pierwszeństwo w odpowiedzi na zgłoszenie.
  • Naprawy na miejscu – zapewniamy wizyty serwisowe na każde wezwanie oraz naprawy w miejscu użytkowania sprzętu bez ograniczeń.
  • Części zamienne – koszt oryginalnych części zamiennych firmy Agilent Technologies niezbędnych do usunięcia awarii.
  • Materiały eksploatacyjne konieczne do przeprowadzenia napraw – Pakiet Serwisowy gwarantuje również niezbędne materiały zużywalne takie jak: uszczelki, podkładki, lampy czy powielacze elektronów.
  • Usługi konserwacyjne – Pakiet uwzględnia coroczny przegląd okresowy w terminie dogodnym dla klienta w celu utrzymania najwyższej wydajności systemów potrzebnych do wykonywania wysoce precyzyjnych analiz (prawdopodobieństwo wystąpienia awariiurządzeń spada do 25%).
  • Konsultacje telefoniczne w sprawie urządzeń i oprogramowania – wystarczy sięgnąć po telefon, aby uzyskać pomoc w sprawie urządzeń lub oprogramowania, kiedy tylko ma się wątpliwości.
  • Gwarancja Usług PERLAN – 100% gwarancji wykonania napraw.
Szukaj w serwisie
Polityka cookies