GC TOF-MS

Spektrometr mas BenchTOF2 

 

Spektrometry masowe BenchTOF2™ to kolejna generacja udanej serii spektrometrów masowych BenchTOF do pomiaru czasu przelotu (TOF), umożliwiająca laboratoriom dostosowanie się do zwiększonego obciążenia pracą i nowych wyzwań, przy jednoczesnym zwiększeniu pewności danych i obniżeniu kosztów.

Posiadają wysokosprawne źródło z bezpośrednią ekstrakcją jonów, dzięki czemu osiągana jest czułość na poziomie wybranego trybu monitorowania jonów (SIM) analizatorów kwadrupolowych. Dzięki wysokiej czułości i akwizycji pełnych informacji spektralnych, celowana analiza ilościowa, analiza przesiewowa oraz identyfikacja nieznanych substancji mogą być wykonywane równolegle bez konieczności zmiany ustawień parametrów metody pomiarowej.

Schemat BenchTOF-MS

Przy stosowaniu spektrometru GC/MS z jonizacją EI przy standardowej energii 70 eV większość substancji ulega stosunkowo bogatej fragmentacji. Dzięki technologii SepSolve Select eV w źródle jonów można ustawić warunki obniżonej energii jonizacji (całkowity zakres 10-70 eV). 

Technologia SepSolve Tandem Ionization umożliwia przełączanie podczas pomiaru pomiędzy trybem ustawiania źródła wysokoenergetycznego i niskoenergetycznego, dzięki czemu uzyskujemy dwa równoczesne zapisy danych, jeden ze standardowymi, a drugi ze widmami niskoenergetycznymi. 

Jonizacja Tandem - jednoczesne zbieranie danych ze standardową i miękką jonizacją EI 

Dlaczego spektrometr masowy BenchTOF2?

Niezawodna identyfikacja analitu dzięki połączeniu czułości kwadrupoli na poziomie pracy w trybie SIM, wysokiej jakości widm, które nie podlegają zniekształceniom ani redukcji wyższych natężeń mas, oraz sprytnym narzędziom programowym, takim jak wyszukiwanie pików i dekonwolucja spektralna.

Niższe granice wykrywalności przy zachowaniu pełnych widm. W przeciwieństwie do trybu SIM, masę kwantyfikacji lub potwierdzenia można dowolnie wybrać (zmienić) w przypadku zakłóceń, a w analizie można wykryć nieograniczoną liczbę substancji. Jednocześnie dane mogą być analizowane retrospektywnie, ponieważ przechowywane są puste informacje spektralne. 

Wyższy zakres dynamiczny o ponad 5 rzędów wielkości, umożliwiający równoczesny pomiar wyższych stężeń substancji przy zachowaniu granic wykrywalności dla substancji o niższej intensywności bez konieczności powtarzania z innymi rozcieńczeniami. 

Kompatybilność z szybką separacją GC i  GC × GC dzięki niezrównanej szybkości akwizycji BenchTOF2.

Jednoczesna jonizacja twarda i miękka, dzięki temu możliwa jest wiarygodna identyfikacja substancji, których widma nie są zbyt unikatowe przy standardowym EI (np. izomery) lub w których brakuje jonu molekularnego.

Możliwość wykorzystania wodoru jako gazu nośnego w celu szybszej separacji i niższych kosztów operacyjnych.

Łatwość użycia, sterowanie instrumentem, opracowywanie metod, analiza danych i analiza chemiczna z jednego interfejsu użytkownika. W TOF MS zawsze zbierasz wszystkie dane, więc nie ma potrzeby opracowywania żadnej metody MS.

Szukaj w serwisie
Polityka cookies