Fusions Diode Stepped Heating System

Fusions Diode jest systemem opartym na laserze diodowym do kontrolowanego ogrzewania próbek w mikropiecowych pakietach do punktu fuzji. Umożliwia użycie komór o dużej pojemności, płytek dołkowych, komorach próżniowych i zapewnia miejscowe ogrzewanie próbek w komórkach dyfuzyjnych bez użycia pieca. Ten unikalny system oferuje współliniowe kierowanie, stopniowe nagrzewanie i punktowe pomiary temperatury za pomocą standardowego okienka szafirowego.

Fusions Diode umożliwia jednoczesne oglądanie próbki za pomocą kamery kolorowej, która jest współosiowa z wiązką lasera w celu precyzyjnego celowania i kontroli temperatury. Oświetlenie próbki eliminuje cienie i ciemne strefy, dając możliwość obserwacji próbki blisko krawędzi rzutni.

Fusions Diode jest wyposażony w pirometr optyczny, który mierzy temperaturę próbki w obszarze ogrzewanym przez wiązkę laserową w celu pomiaru punktowego.

Zapraszamy na stronę producenta -> FUSIONS DIODE

 

Przykładowe materiały

Cechy kluczowe

Obszary zastosowań

  • Geochronometria
  • Stosunki izotopowe gazów szlachetnych
  • Termometria
  • Datowanie 4He/3He
Szukaj w serwisie