CleanShot Fast Washout Switch

Przełącznik CleanShot Fast Washout eliminuje zbędne węże ekstrakcyjne, solenoidy i złączki z komory ablacyjnej do palnika ICP-MS, które zmniejszają efektywność i prędkość transportu aerozolu. Straty transportu aerozolu są znanym czynnikiem przyczyniającym się do frakcjonowania, spowodowanym w dużej części przez pole powierzchni w funkcji długości i średnicy rurki. Każdy z tych czynników uniemożliwia dotarcie analitu do palnika. Dzięki CleanShot próbka przechodzi bezpośrednio przez tylko jeden zawór przed zjonizowaniem.

CleanShot jest przeznaczony do użytku z systemami ablacji laserowej Teledyne CETAC i Teledyne Photon Machines i znajduje się na palniku, aby zapewnić optymalną wydajność, zminimalizować straty i uzyskać lepsze dane.

Bezpośrednia linia z celi pomiarowej do CleanShot zapewnia najkrótszą i najprostszą drogę do palnika.

Zapewnia szybsze wymywanie, silniejsze sygnały, lepsze frakcjonowanie i czystą linię ekstrakcyjną.

Jest to jedyne urządzenie, które usuwa i / lub ewakuuje całą linię ekstrakcyjną, aby wyeliminować efekty pamięci.

W pełni zautomatyzowana kontrola dzięki wiodącej w platformie Chromium.

Specyfikacje

Cechy kluczowe

Możliwość stosowania z systemami:

  • Analyte Excite
  • Analyte G2 
Szukaj w serwisie