7010B

NOWY Spektrometr mas GC/MS typu potrójny kwadrupol serii 7010B jest najnowszą wersją spektrometru mas firmy Agilent zapewniającym limity detekcji na poziomie attogramów dla jonizacji typu Electron Ionization (EI). Model 7010B jest jeszcze prostszy w obsłudze i bardziej wydajny niż kiedykolwiek dzięki nowemu trybowi zbierania danych, dynamicznemu monitorowaniu wybranych reakcji fragmentacji (Dynamic MRM - dMRM). Jeżeli Państwa laboratorium wyposażone jest spektrometry mas typu pojedynczy kwadrupol serii 5975 lub 5977, możliwe będzie przeniesienie metod pracujących w trybie monitorowania wybranych jonów (SIM) na spektrometr mas serii 7010B, w celu zbilansowania obciążenia wszystkich instrumentów w laboratorium. Wysokowydajne źródło jonów EI wytwarza co najmniej 20 razy więcej jonów w porównaniu do źródeł jonów poprzedniej generacji, poprawiając znacząco wydajność metod analitycznych.

Cechy kluczowe

 • Zwiększ możliwości Swojego Laboratorium tworząc i edytując metody analityczne jeszcze łatwiej niż kiedykolwiek korzystając z nowego trybu zbierania danych, dynamicznego monitorowania wybranych reakcji fragmentacji (Dynamic MRM - dMRM).
 • Zwiększ wydajność Swojego Laboratorium dzięki kompatybilności metod ze spektrometrami mas typu pojedynczy kwadrupol. Spektrometr mas 7010B firmy Agilent posiada możliwość pracy w trybie SIM oraz Scan.
 • Zwiększona czułość z Nowym Wysokowydajnym źródłem jonów EI – nowa konstrukcja źródła jonów pozwala osiągnąć zdumiewająco niskie limity detekcji. Demonstrowany podczas instalacji Limit Detekcji Instrumentu (IDL), dla nastrzyku 2 fg OFN: IDL ≤ 0.5fg.  
 • Oprogramowanie MassHunter zapewnia pełną kontrolę nad instrumentem począwszy od automatycznego strojenia, a kończąc na raportowaniu wyników analitycznych, zapewniając jednocześnie usprawnienie organizacji pracy.
 • Oszczędność czasu i redukcja kosztów dzięki możliwości znacznego zmniejszenia objętości nastrzyku próbki minimalizującego zanieczyszczenie układu GC/MS a tym samym częstotliwość prac konserwacyjnych.
 • Zwiększenie wydajność spektrometru mas poprzez redukcję powszechnych zanieczyszczeń, neutralnego szumu oraz krótszy czas chłodzenia, dzięki zastosowaniu pozłacanych kwarcowych kwadrupoli, detektora typu Triple-Axis HED-EM, oraz możliwości szybkiego zapowietrzania instrumentu.
 • Wydłuż czas realnej pracy i zoptymalizuj planowane prace konserwacyjne dzięki zintegrowanym z systemem funkcjom spektrometru mas oraz oprogramowaniu do monitorowania działania i prac konserwacyjnych - Early Maintenance Feedback (EMF).
 • Zmniejsz częstotliwość manualnego czyszczenia źródła jonów nawet o 80% i zwiększ znacząco produktywność labroatorium, dzięki zastosowaniu samoczyszczącego źródła jonów JetClean Self-Cleaning Ion Source
 • Wysokosprawna Chromatografia gazowa z zastosowaniem chromatografu Agilent 7890B GC zapewnia pełną gamę możliwości w zakresie zwiększenia wydajności, oszczędności oraz zasobów.
 • Zaawansowane technologie z zakresu chromatografii gazowej, w tym obojętna droga przepływu próbki Inert Flow Path , technologia przepływów kapilarnych Capillary Flow Technology , oraz programowalny moduł oszczędzania helu Programmable Helium Conservation Module, umożliwiają zoptymalizować pracę układu GC/MS.
 • Możliwość łatwego transferu metod dzięki zastosowaniu Blokowania Czasów Retencji Retention Time Locking. Oprogramowanie umożliwia przeniesienie metod pomiędzy instrumentami firmy Agilent z zachowaniem powtarzalności czasów retencji.
 • Redukcja kosztów energii dzięki opcjom Sleep/Wake – w czasie przestoju pomiędzy sekwencjami analiz instrument może przejść w tryb uśpienia ograniczając znacząco zużycie energii elektrycznej.
Szukaj w serwisie